ปรับทัพเศรษฐกิจ ความอยู่รอดประเทศ

ปรับทัพเศรษฐกิจ ความอยู่รอดประเทศ
11 ธันวาคม 2562 | โดย [บทบรรณาธิการ]
1,757

ในสถานการณ์เฉพาะหน้า เกมตั้งรับคือหัวใจของการบริหารประเทศในยามนี้

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ประเมินออกมาแล้ว เศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัวเพียง 2.6% ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพิสมัยนัก เพราะช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ทุ่มอัดเงินเพื่อเพิ่มกำลังซื้อในประเทศไปแล้วหลายแสนล้านบาท เพื่อหวังว่าทั้งปีเศรษฐกิจจะโตอย่างน้อย 3% เพราะไม่อาจคาดหวังส่งออกที่ทรุดตัวอย่างหนักจากศึกสงครามการค้า ฉุดให้เศรษฐกิจแย่ลงไปด้วย

มาตรการต่างๆ ที่คลอดออกมา หวังพยุง ประคับประคองให้โต 3% แต่เมื่อผลออกมา คาดจะโตเพียง 2.6% ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่การบ้านในปีหน้า แม้ว่ามุมมองของทางการดูดีก็ตาม เพราะปีหน้าเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงมากมาย เริ่มจากสงครามการค้า ความผันผวนการเงินโลกและค่าเงินบาทเฉลี่ยถึงปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ 31 บาทต่อดอลลาร์และตลอดปีหน้า คาดว่าจะอยู่ระดับแข็งต่อเนื่อง 30.50-31.00 ดอลลาร์ เป็นอีกปีที่จะซ้ำเติมการส่งออกของประเทศ ขณะที่ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนยังเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนกำลังซื้อในประเทศ

157599668053

อย่างไรก็ตาม ปี 2563 ในมุมมองสภาพัฒน์ประเมินเศรษฐกิจไทย ยังมีข้อจำกัดจากการขยายตัวในเกณฑ์ต่ำของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าท่ามกลางความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง แม้กระนั้นก็ตาม เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี 2562 ตามแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของทิศทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่อมาตรการกีดกันทางการค้า รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้น จากแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว และแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ในประเทศที่ยังมีปัจจัยพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งในด้านการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นตามการเบิกจ่ายภายใต้โครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆ

จะเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังยืนอยู่บนความไม่แน่นอน เพราะเราฝากชะตากรรมกับความสงบของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยาก เนื่องจากเราก็เชื่อกันดีว่าสงครามการค้าคือสงครามเย็นยุคใหม่ ที่ต้องใช้เวลาเรื้อรังลากยาวเป็น 10 ปี และเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจเรายังพึ่งพาต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง ทุกการผันแปรของโลก ไทยก็ปั่นป่วนไปด้วย วัฏจักรประเทศก็จะวนเวียนแบบนี้ตลอดไป

หากตราบใดที่โครงสร้างเราไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการจะปรับโครงสร้างจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นเฉพาะหน้า เกมตั้งรับคือหัวใจของการบริหารประเทศในยามนี้ เกมตั้งรับคือการประคับประคอง ไม่ให้เศรษฐกิจโตในระดับไม่น้อยกว่า 3% เป็นความท้าทาย ที่ต้องเริ่มต้นจากการจัดทัพเศรษฐกิจกันใหม่ ทัพเศรษฐกิจไม่ใช้การบริหารประเทศตามโควตาเช่นวันนี้ เพราะหากโครงสร้างยังจัดทัพทีมเศรษฐกิจต่างคนต่างทำในยามสงครามเช่นนี้ เศรษฐกิจประเทศนับถอยหลังได้เลย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง