'มท.2' เร่งท้องถิ่นปรับตัวเชิงรุก ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

'มท.2' เร่งท้องถิ่นปรับตัวเชิงรุก ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่
9 ธันวาคม 2562
464

"นิพนธ์" เร่งท้องถิ่นปรับตัวเชิงรุก แก้ลดอุบัติเหตุเจ็บ-ตาย ช่วงปีใหม่ ขอสังคมไทย ร่วมขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ย้ำ "เมาไม่ขับ -ไม่ฝืนขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอน" สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนไทย

วันที่ 9 ธ.ค. 62 ที่ศาลาประชาคมริมน้ำ เทศบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรีและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า มาติดตามการปฏิบัติการของศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และ ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) โดยเฉพาะส่วนของท้องถิ่นที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลด้านความปลอดภัยทางถนน ที่ผ่านการจราจรในส่วนของท้องถิ่นไม่มีความชัดเจนว่าอำนาจการจราจรเป็นอำนาจหน้าที่ของใครบัดนี้ได้มีแก้กฎหมายเพิ่มอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและในส่วนของจราจร จึงขอให้ท้องถิ่นเร่งรัดในการปรับแผนและการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนภารกิจด้านจราจร เพราะยอดอุบัติเหตุและการเสียชีวิต 80 เปอร์เซ็นต์เกิดขึ้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนท้องถิ่น เมื่อกฎหมายได้กำหนดว่า การแก้ปัญหาจราจรเป็นเรื่องของท้องถิ่น จึงขอย้ำเตือนในเรื่องนี้ในการขับเคลื่อนของ ศปถ. ทั้งศปถ.จังหวัด ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.ท้องถิ่น เรื่องความปลอดทางถนนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันลดการสูญเสียชีวิตบนถนน ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ นำเอามาตรการต่างๆ ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด้านโรงเรียน ร่วมไปถึงด่านโรงงานให้ความรู้แก่ชุมชน โดยเริ่มเข้มงวดสกัด “การเมาแล้วขับ” และ “การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด” ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ“สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่อยากขอความร่วมมือประชาชน ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร จะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนได้ ควรตรวจเช็คความพร้อมของร่างกาย “เมาไม่ขับ” และ “ไม่ฝืนขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอน“ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด และเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยต่อไป นายนิพนธ์กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง