การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ

การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ
9 ธันวาคม 2562
1,061

การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ

การเตรียมตัวของประชาชน ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง

๑. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือเดินทาง ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจกรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ 

๒. เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

๓. ผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และ ให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก 

๔. หากมีโรคประจำตัวพกยาประจำตัวมาด้วย

๕. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา

 

157587995128

การแต่งกาย  ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมพิธีควรแต่งกาย สีเหลือง งดเว้นสีดำและสีเข้ม ส่วนข้าราชการให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละหน่วยงาน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: