สืบสานพระศาสนาผ่าน ‘ธรรมศึกษาปีที่ 18’

สืบสานพระศาสนาผ่าน ‘ธรรมศึกษาปีที่ 18’
7 ธันวาคม 2562
477

ผู้ก่อตั้งร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของไทยจัดสอบธรรมศึกษา หวังสร้างพุทธศาสนิกชนคุณภาพที่จะนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการงาน

ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี สำหรับพุทธศาสนิกชนการศึกษาพระธรรมอย่างถ่องแท้จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ดำเนินไปอย่างถูกทำนองครองธรรม ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย จึงจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 โดยพนักงานและบุคคลทั่วไปเข้าสอบกว่า 800 คน นับเป็นภาคเอกชนหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้เป็นสถานที่จัดสอบ

ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานพุทธปัญญาชมรม และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ภายใต้ปณิธาน ‘ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน’ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและประชาชนทั่วไปร่วมเข้าสอบในโครงการธรรมศึกษา โดยได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้จัดสอบธรรมศึกษา ตั้งแต่ปี 2544 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 โดยที่ผ่านมามีพนักงานสอบผ่านธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอกกว่า 13,500 คน และในปีนี้มีผู้ร่วมเข้าสอบจำนวน 835 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 444 คน ชั้นโท จำนวน 234 คน และชั้นเอก จำนวน 157 คน โดยมีพระครูพุทธมนต์แม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานและให้โอวาทแม่กองธรรมประจำปี 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) แจ้งวัฒนะ

ด้าน อริญชยา ศิริโยธา หนึ่งในผู้ร่วมเข้าสอบ เล่าว่า “ปีนี้สอบธรรมชั้นตรีเป็นครั้งแรก ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีความสนใจในเรื่องธรรมเพราะมีความผูกพันกันมานานมาก เพราะเรียนรู้และชอบเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็ก ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้สอบ แต่หลังจากลงชื่อเข้าสอบแล้วก็มีการอ่านธรรม และติวเข้มตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ ซึ่งการเตรียมพร้อมติวเข้มในเรื่องของธรรมนอกจากจะใช้สำหรับการสอบแล้วยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

ยิ่งอ่านมากก็ทำให้สามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับจากการอ่านไปปฏิบัติ หลักของธรรมก็เช่นเดียวกัน อย่างเรื่องของ สติ เรื่องของการมีหิริโอตัปปะ หรือเรื่องทางสายกลาง ทั้งหมดสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี”

  นอกจากการจัดสอบธรรมศึกษาแล้ว ซีพี ออลล์ ยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและประชาชน เพื่อให้นำหลักธรรมและความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดโครงการธรรมบรรยาย ‘เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ’ จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาแสดงธรรม เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมฟังธรรมบรรยาย สวดมนต์ และเจริญสติภาวนาร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: