ซ้อมใหญ่ ริ้วขบวนสมพระเกียรติ

ซ้อมใหญ่ ริ้วขบวนสมพระเกียรติ
7 ธันวาคม 2562
756

ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทำการซ้อมใหญ่ครั้งแรก โดยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ประจำเรือแต่งกายเหมือนวันจริงเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน งดงามสมพระเกียรติ

วันนี้ (9 พ.ย. 62) เวลา 9.00น. ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ และสำนักพระราชวัง ประดับตกแต่งเรือพระราชพิธีเหมือนวันพระราชพิธีจริง โดย นาวาเอกณัฏวัฐ อร่ามเกลื้อ รองผู้อำนวยการกองเรือเล็ก ในฐานะครูฝึกขบวนพยุหยาตราชลมารค ทำหน้าที่เชิญพู่ห้อยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประดับที่หัวเรือเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สำหรับพู่ห้อยทำด้วยขนจามรีจากประเทศเนปาล ถือเป็นเครื่องประกอบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ให้มีความสง่างาม

157571651180

157571653373

ต่อมา เวลา 15.52 น.กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี จัดให้มีการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยการซ้อมในวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่ครั้งแรก กำลังพลและเจ้าหน้าที่ประจำเรือแต่งกายเหมือนวันจริงเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน จำนวน 2,399 นาย ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ

157571791567

ในจำนวนนี้ มีเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์) ประดับตกแต่งเหมือนวันจริง

สำหรับการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยและท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์ก่อนถึงสะพานกรุงธน

จากนั้น เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เคลื่อนออกจากฉนวนน้ำท่าวาสุกรี มุ่งหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมาย

ต่อมาเวลา 16.59 น. ขบวนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ยาตรามาถึงยังฉนวนน้ำท่าราชวรดิฐ

157571929554

157571877039

157571879652

ส่วนการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการ โดยจัดรูปขบวนเรือ แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ดังนี้

ริ้วสายกลาง เป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้มีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอก และเรือตำรวจใน

ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก

และ ริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมทั้งสิ้น 52 ลำ

157571853024

กระทั่งเวลา 17.27 น. กองทัพภาคที่ 1 ทำการฝึกซ้อมกำลังพลในริ้วขบวนราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะประทับพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ ยาตราโดยริ้วขบวนราบมายังพระบรมมหาราชวัง ผ่านเส้นทาง ถนนมหาราช เลี้ยวขวาแยกมหาราช มุ่งหน้าสู่ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาเข้าประตูวิเศษไชยศรี และเลี้ยวขวาประตูพิมานไชยศรี มุ่งหน้าสู่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ ในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะทาง 850 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ความยาวริ้วขบวน 380 เมตร

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เป็นการเดินตามจังหวะบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยเพลงมาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง มาร์ชธงชัยเฉลิมพล สรรเสริญเสือป่า และเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ บรรเลงโดยวงดุริยางค์กองทัพบก

157571890979

ส่วนรูปแบบริ้วขบวน ประกอบด้วย 3 ขบวนหลักคือ

1. ขบวนทหารเกียรติยศนำ มีตำรวจม้านำวงดุริยางค์ กองบังคับการกองผสม กองพันทหารเกียรติยศนำ

2. ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ประกอบด้วย เจ้าพนักงานพระราชพิธีนำริ้ว ประตูหน้า ธง 3 ชายหักทองขวาง สารวัตรกลองมโหระทึก มโหระทึก สารวัตรกลอง กลองชนะทอง-กลองชนะเงิน ขนาบซ้ายขวา จ่าปี่ จ่ากลอง สารวัตรแตร แตรฝรั่ง แตรงอน สังข์ เครื่องสูงหน้า บังแทรก นายทหารราชองครักษ์เชิญธงมหาราช พระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 นำริ้วขบวนพระราชยานพุดตานทอง บังพระสูรย์ บังพระกลด พัดโบก คู่เคียงพระราชยานถม เครื่องสูงหักทองขวางหน้า กรับสัญญาณ พราหมณ์พิธีเป่าสังข์ 1 คู่ ตำรวจหลวงรักษาพระองค์นำเสด็จ นายทหารราชองครักษ์ เชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์ นายทหารราชองครักษ์ เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ พระราชยานพุดตานทอง พระแสงรายตีนตอง บังพระสูรย์ บังพระกลด พัดโบก อินทร์เชิญทวนเงิน พรหมเชิญทวนทอง แถวแซงเสด็จขนาบซ้ายขวา ตามหลังขบวนด้วยฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหลัง มหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง มหาดเล็กเชิญพระแสงสำคัญ มหาดเล็กเชิญเครื่องบรมราชอิสริยราชูปโภค ประตูหลัง

3. ขบวนทหารเกียรติยศตาม อันเป็นขบวนหลัง ประกอบด้วย วงดุริยางค์วงตาม และกองพันทหารเกียรติยศตาม โดยริ้วขบวนราบเป็นรูปขบวนที่ย่อมาจากขบวนพยุหยาตราสถลมารค

157571915596

ส่วนการเดินของกำลังพลในท่าเดินกึ่งสวนสนาม ตามจังหวะบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย เพลงมาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง มาร์ชธงชัยเฉลิมพล สรรเสริญเสือป่า และเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ บรรเลงโดยวงดุริยางค์กองทัพบก

157571918763

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการติดตั้งอัฒจันทร์เพื่อให้ประชาชนชมขบวนเรือพระราชพิธี เช่นเดียวกับที่ท่ามหาราช นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างให้ความสนใจกับการซ้อมเสมือนจริง การเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจำนวนมาก

ส่วนบริเวณท่าราชวรดิฐ ท่าช้างริมถนนหน้าพระลาน ไปจนถนนหน้าพระธาตุ มีผู้ที่เดินทางมาจับจองที่นั่งเพื่อรอชมริ้วขบวนราบอันยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ

ส่วนของการซ้อมครั้งต่อไปกำหนดแผนการซ้อมในวันที่ 9 ธันวาคม เวลา 13.30 น. จะเป็นการฝึกซ้อมฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี รวมทั้งขบวนราบโดยกำลังพลแต่งกายเสมือนจริงอีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: