เล็งบูรณาการเชื่อมโยง รร.จ.นครปฐม

เล็งบูรณาการเชื่อมโยง รร.จ.นครปฐม
6 ธันวาคม 2562
444

"ครูตั้น" ลงพื้นที่สถานศึกษา จ.นครปฐม เล็งเชื่อมโยงโรงเรียนในพื้นที่สังกัดต่างๆ ทั้ กศน.โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนพิเศษ บูรณาการในพื้นที่เดียวกันเข้าด้วยกัน ระบุรร.ขาดความเข้าใจเรื่องข้อมูล เล็งผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ

วันนี้ (6 ธ.ค.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จ.นครปฐม ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบล่วงหน้า ซึ่งทำให้ได้เห็นข้อเท็จจริงในหลายเรื่อง เพื่อจะส่งผลให้เป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาต่อไป โดยสถานศึกษาทั้ง 3 แห่งที่ลงไปตรวจเยี่ยมมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จ.นครปฐม เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เช่น เด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยถือว่าการบริหารจัดการเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะเป็นหน้าที่ของศธ.ที่จะต้องลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ส่วนศูนย์กศน.วิทยาลัยในวังเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมต่อยอดด้านทักษะอาชีพให้มากขึ้น เพราะเป็นศูนย์กศน.ที่โดดเด่นมากในการจัดการด้านอาชีพ ดังนั้นจะให้ กศน.ได้เชื่อมโยงข้อมูลกับการศึกษาระดับอื่นๆมากขึ้น

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ส่วนที่โรงเรียนฟ้าใสวิทยา เท่าที่ตรวจเยี่ยมพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยม โดย ศธ.จะส่งเสริมพัฒนาอาชีพมากขึ้น เพื่อให้เด็กมีโอกาสในสังคมมากขึ้น เช่น ทักษะด้านดนตรี เป็นต้น ซึ่งอยากให้สถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดนครปฐม องค์ความรู้ต่อยอดให้แก่ผู้เรียนและโรงเรียนในพื้นที่ให้มากขึ้น ส่วนปัญหาด้านงบประมาณที่จะจัดสรรลงพื้นที่นั้นตนคิดว่าจะต้องมีการบริหารจัดการให้ครอบคลุมและลดงบประมาณที่ซ้ำซ้อน เพื่อนำมาเติมเต็มให้แก่สถานศึกษาในการพัฒนา

ทั้งนี้ ภาพรวมจากลงพื้นที่พบว่าทำให้เห็นปัญหาเรื่องความเข้าใจของข้อมูล ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนั้นอยากผลักดันให้เรื่องการบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์และพัฒนาโรงเรียนได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง