แล้งแล้ว 7 จังหวัด ปภ.วิ่งแจกน้ำแก้เดือดร้อน 1,884 หมู่บ้าน

แล้งแล้ว 7 จังหวัด ปภ.วิ่งแจกน้ำแก้เดือดร้อน 1,884 หมู่บ้าน
6 ธันวาคม 2562
798

ประกาศเขตผู้ประสบภัยแล้ง 7 จังหวัด เดือดร้อน 1,884 หมู่บ้าน ประสานจังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำ จัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคทั่วถึง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขต การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 7 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี มหาสารคาม บึงกาฬ และหนองคาย รวม 39 อำเภอ 203 ตำบล 1,884 หมู่บ้าน โดยฉะเชิงเทรา ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 2 อำเภอ 5 ตำบล 16 หมู่บ้าน เชียงราย ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 13 อำเภอ 57 ตำบล 502 หมู่บ้าน นครพนม ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 1 อำเภอ 8 ตำบล 51 หมู่บ้าน กาญจนบุรี ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 6 อำเภอ 22 ตำบล 195 หมู่บ้าน มหาสารคาม ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 6 อำเภอ 43 ตำบล 542 หมู่บ้าน บึงกาฬ ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 4 อำเภอ 32 ตำบล 238 หมู่บ้าน และหนองคาย ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 7 อำเภอ 36 ตำบล 340 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปภ. ได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อม แก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ล่วงหน้าครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการจัดชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ ข้อมูลแหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยแยกเป็น น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้ใช้การได้เพียงพอ พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำ และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนทราบ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง