กลุ่ม 'ภิรมย์ภักดี' แห่ซื้อหุ้นไอพีโอ 'เอสโฮเทล'

กลุ่ม 'ภิรมย์ภักดี' แห่ซื้อหุ้นไอพีโอ 'เอสโฮเทล'
6 ธันวาคม 2562
4,129

กลุ่ม "ภิรมย์ภักดี" จองซื้อหุ้นไอพีโอ "เอส โฮเทล"มูลค่ารวม 275 ล้านบาท  ด้านสถาบันเครดิต สวิส ได้รับจัดสรรมากสุด720 ล้านบาท ขณะราคาหุ้นยังต่ำจอง

"สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้" หุ้นน้องใหม่ที่เข้าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET)จำนวน 11 บริษัท มีเพียง บริษัทเดียวที่ราคาปิดซื้อขายวันแรกต่ำกว่าราคาจอง  คือ บริษัทเอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือSHR ปิดที่ 4.15 บาทต่อหุ้น ลดลง 20.38 % จากราคาไอพีโอที่ 5.20 บาท  ด้านบล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น SHR ออกมาชี้แจง สาเหตุราคาหุ้นต่ำจอง เพราะ นักลงทุนกังวลผลการดำเนินงานที่ขาดทุน จึงเทขายหุ้น SHR ที่เป็นหุ้นโรงแรมน้องใหม่ประกอบกับภาวะการซื้อขายที่ค่อนข้างอ่อนตัวของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มโรงแรม  ขณะที่ราคาหุ้นยังคงต่ำจอง  ณ 4 ธ.ค. 62 ปิดที่ 4 บาท 

ทั้งนี้ SHR เข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์มาร์เกตแคป เพราะ บริษัทมีผลขาดทุน ณ งวด 6 เดือน 2562จำนวน 201 ล้านบาท  โดยเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 1,437.45 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ พาร์หุ้นละ 5 บาท มีค่า P/E กว่า 160 เท่า ซึ่งการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ไม่มีกรีนชู  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศจองซื้อหุ้นหมดเกลี้ยง  จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยรายชื่อ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ได้รับจัดสรรหุ้น พบว่าครอบครัว ภิรมย์ภักดี  ได้เข้าจองซื้อหุ้นสูงถึง 275 .05 ล้านบาท ทั้งในนามบริษัท และ บุคคล

สำหรับนิติบุคคล และบุคคล ได้รับจัดสรรหุ้นสูงสุด 10 อันดับ แรก คือ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 24.11 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 125.39 ล้านบาท อันดับ 2 นายณัฐภณ นิธิธนัตกุล จำนวน 11.22 ล้านหุ้น มูลค่า 58.36 ล้านบาท อันดับ 3 นายณัยณพ ภิรมย์ภักดี จำนวน 10ล้านหุ้น มูลค่า 52 ล้านบาท อันดับ 4. นายสันติ ภิรมย์ภักดี จำนวน 8.92 ล้านหุ้น มูลค่า 46.39 ล้านบาท

อันดับ 5. นายยรรยง จูอนุวัฒนกุล จำนวน 8.75 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 45.5 ล้านบาทอันดับ 6. นายชิงชัย โลหะวัฒนกุล จำนวน 8.33 ล้านหุ้น มูลค่า 43.35 ล้านบาท อันดับ 7. นายสุรชัย

ชัยพชรพร จำนวน 7 ล้านหุ้น มูลค่า 36.4 ล้านบาท อันดับ 8. นายโรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ จำนวน 5 ล้านหุ้น มูลค่า 26 ล้านบาท อับดับ 9.นายวรชาติ เพชรนันทวงศ์ จำนวน 4.4ล้านหุ้น มูลค่า 22.88 ล้านบาท และอันดับ 10. นายเลิศพงศ์ ฉัตรมาลีรัตน์ จำนวน 4 ล้านหุ้น มูลค่า 20.8 ล้านบาท

นอกจากนี้พบนางสาวปรีดิ์รดิ ภิรมย์ภักดี ได้รับจัดสรรหุ้นอันดับ ที่ 13 จำนวน 3.6 ล้านหุ้นมูลค่า18.72 ล้านบาท นายปิติ ภิรมย์ภักดี ได้รับจัดสรรหุ้นอันดับ ที่ 14 จำนวน 3.26 ล้านหุ้น มูลค่า16.95 ล้านบาท นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ได้รับจัดสรรหุ้นอันดับที่ 18 จำนวน 3 ล้านหุ้น มูลค่า 15.6ล้านบาท

ส่วนนักลงทุนสถาบันที่ได้รับจัดสรรหุ้นสูงสุด คือ 1. CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED จำนวน 138.5 ล้านหุ้น มูลค่า 720 ล้านบาท อันดับ 2 CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD จำนวน 61.80 ล้านหุ้น มูลค่า 321.36 ล้านบาท อันดับ 3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 51.37 ล้านหุ้น มูลค่า 267.15 ล้านบาท 4. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล จำนวน 33.72 ล้านหุ้น มูลค่า 175.38 ล้านบาท อันดับ5 กองทุนเปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว จำวน 29.80 ล้านหุ้น มูลค่า 154.96 ล้านบาท

อันดับ 6.สำนักงานประกันสังคมโดยบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จนวน 27.56 ล้านหุ้น มูลค่า 143.33 ล้านบาท อันดับ 7. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 26 ล้านหุ้น มูลค่า 135 ล้านบาท อันดับ 8. กองทุนบำเหน็ญบำนาญข้าราชการ จำนวน 23.5 ล้านหุ้น มูลค่า 122.20 ล้านบาท อันดับ 9 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK จำนวน 22.42 ล้านหุ้น มูลค่า 116.59 ล้านบาท และอันดับ 10 กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล จำนวน 18.17 ล้านหุ้น มูลค่า 94.52 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง