พสกนิกรชาวไทย ร่วมทำบุญตักบาตรใน 'วันพ่อแห่งชาติ'

พสกนิกรชาวไทย ร่วมทำบุญตักบาตรใน 'วันพ่อแห่งชาติ'
5 ธันวาคม 2562
1,844

พสกนิกรชาวไทย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.62 ที่จังหวัดอุทัยธานี บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำพสกนิกรชาวจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดอุทัยธานี จำนวนมาก ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 262  โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี นำพระสงฆ์ 89 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน จากพุทธศาสนิกชนที่มาตั้งแถวรอทำบุญตักบาตร เป็นแถวยาวตั้งแต่เช้า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา

ขณะที่ บริเวณถนนปรมินทรมรรคา เขตเทศบาลเมืองชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผบ.มทบ.44 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมจำนวนมาก 

โดยประชาชนต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และได้ร่วมใจกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมกันใส่บาตรแก่พระสงฆ์ และสามเณร ตลอดแนวของถนนบริเวณหน้าตลาดสดเมืองชุมพร  

157551451739

ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมส่วนราชการ ซึ่งสวมใส่เครื่องแบบสีขาว นำประชาชนชาวตรังรวมหลายร้อยคน ซึ่งพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 98 รูป ประกอบด้วย พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป และพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดรัชกาลที่ทรงเคยครองราชย์

ที่สนามสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้นำวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด

157551460245

ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

157551477885

157551475675

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมงาน

โดยพิธีเริ่มตั้งแต่ในเวลา 07.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ร่วมประกอบพิธี จากนั้นได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 89 รูป

157551766624

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมทั้งนำเหล่าข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชน ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา  

157551769993

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง