‘นิพนธ์’ แจงสภามาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

‘นิพนธ์’ แจงสภามาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
4 ธันวาคม 2562
380

“นิพนธ์” แจงสภาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก รมว.กระทรวงมหาดไทย ให้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ถึงโครงสร้างในการจัดการภัยสาธารณะเป็นไปตาม พรบ. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2558 ซึ่งทั้ง 2 แผนนี้ได้เตรียมรับมือภัยพิบัติในทุกระดับ

โดยนายนิพนธ์ ยังกล่าวถึงในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความยากไร้ในพื้นที่นั้น องค์การบริหารตำบลสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้เลยโดยไม่ต้องรอมีการประกาศภัยหนาว นอกจากนี้ยังมีบริษัทห้างร้านได้เตรียมผ้าห่ม สิ่งของจำเป็นเข้าบริจาคในเขตภัยหนาว โดยรัฐบาลได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแจ้งเตรียมรถดับเพลิงสำหรับพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพลิงไหม้

สำหรับช่วง 7 วันอันตรายช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ได้มีมาตรการลดอุบัติเหตุโดยมุ่งไปที่ตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย สนช. มีการแก้กฎหมายในภารกิจของท้องถิ่นให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องการมีอำนาจในการจัดการจราจร และความเรียบร้อยในท้องที่ได้ จึงหวังที่จะให้กลไกท้องถิ่นจะได้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่ เพราะถนนกว่า 80% อยู่ในการดูแลของอปท.ต่างๆ รวมถึงเหตุสูญเสียต่างๆ ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในปีนี้จึงมุ่งให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุ และใช้กลไกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง