มท.2 ยันพร้อมนำเรื่องที่ร้องเรียนเข้าสู่คณะกรรมการทั้ง 3 คณะของอปท.

มท.2 ยันพร้อมนำเรื่องที่ร้องเรียนเข้าสู่คณะกรรมการทั้ง 3 คณะของอปท.
4 ธันวาคม 2562
498

"นิพนธ์" แจงกมธ.ปกครองท้องถิ่นฯ สภาฯ ยันพร้อมนำเรื่องที่ร้องเรียนเข้าสู่คณะกรรมการทั้ง 3 คณะของอปท.

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่รัฐสภา เกียกกาย นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ที่มีนายซูการ์โน มะทา เป็นประธานกมธ.เพื่อพิจารณาเรื่องร้องขอความเป็นธรรม กรณีคือ 1.ให้ทบทวนคำสั่ง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13..2560 เรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันหน่วยงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการ หรือพนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล  2.หนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ..60 เรื่องการจัดสรรอัตราตำแหน่ง และหามาตรการการป้องกันการทุจริตการเรียกร้องรับผลประโยชน์การบรรจุแต่งตั้ง โดยคำสั่งทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ส่งผลให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบในการบรรจุเข้ารับราชการ จึงขอเรียกร้องสิทธิเพื่อให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ อันเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้ดูแลเด็ก

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ตนในฐานะตัวแทนกระทรวงมหาดไทยมารับฟังข้อมูลโดยจะนำปัญหาแต่ละประเด็นไปเร่งรัดและ พิจารณาในคณะอนุกรรมาธิการฯต่อไป และขอให้กำลังใจทุกท่านในฐานะที่เคยอยู่ในองค์กรปกครองส่วนของท้องถิ่น (อปท.)เพราะ ส่วนท้องถิ่นมีการปกครองที่มีความเห็นอิสระทั้งในส่วนการบริหารบุคคล การบริหารงาน ทั้งนี้ขอโต้แย้งเรื่องการทุจริตในส่วนท้องถิ่น จากข้อมูลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ชี้มูลเทียบคิดเป็นเปอร์เซ็น 0.04 % ตนขอยืนยันจะให้เป็นธรรมและเชื่อว่าจะ แก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง