สถานะปัจจัยดึงดูดการลงทุน

สถานะปัจจัยดึงดูดการลงทุน
6 ธันวาคม 2562
1,174

การตัดสินใจเพื่อการลงทุนในแต่ละครัั้ง แต่ละพื้นที่ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ความยากง่ายการทำธุรกิจ ค่าจ้างแรงงาน และที่สำคัญคือประสิทธิภาพแรงงาน

สำหรับประเทศไทยแม้จะมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมกันถึง 600 ล้านคนเป็นตลาดที่น่าสนใจทัั้งด้านขนาดตลาด ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่วนใหญ่จีดีพีต่อปีเฉลี่ยมากกว่า 4-5% และที่สำคัญเป็นตลาดที่กำลังต้องการการบริโภคสินค้าใหม่ๆ มีพฤติกรรมตอบรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เป็นโครงที่เกิดขึ้นเพื่อเสริมจุดแข็งให้ประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศ ในภูมิภาคและการลงทุนจากทั่วโลกด้วย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามปัจจัยสำคัญต่อการดึงดูดการลงทุนของไทยเทียบกับอาเซียนด้วยกัน จะพบว่าไทยไม่ได้ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

ดังนั้นการมีอีอีซี จึงเป็นอีกความหวังที่เชื่อว่าหากโครงการประสบความสำเร็จตามแผน จะทำให้ไทยเป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญของโลกหรืออย่างน้อยก็เป็นที่หนึ่งแห่งอาเซียน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง