ร้อง 3 กมธ.สภาฯ ขอความเป็นธรรมเรื่องทำอาชีพ-ที่ดิน

ร้อง 3 กมธ.สภาฯ ขอความเป็นธรรมเรื่องทำอาชีพ-ที่ดิน
4 ธันวาคม 2562
378

“คนเลี้ยงช้างจ.เชียงใหม่” ร้อง 3 กมธ.สภาฯ ขอความเป็นธรรมเรื่องทำอาชีพ-ที่ดิน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 ชมรมผู้ประกอบการอนุรักษ์ช้างภาคเหนือ 25 ปางช้าง เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน ต่อกรรมาธิการ (กมธ.) ของสภาฯ จำนวน 3 คณะ คือ กมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ และกมธ.การท่องเที่ยว หลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามและข่มขู่  

ทั้งนี้ ในหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกมธ. ทั้ง 3 คณะ ระบุว่า ชมรมผู้ประกอบการกลุ่มอนุรักษ์ช้าง เจ้าของช้าง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่ากะเหรี่ยงขอความเป็นธรรมในเรื่องสิทธิในการใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพ ซึ่งทำอาชีพในพื้นที่หลายชั่วอายุคน และหลายครอบครัวร่วมกันเอาช้างมารวมกันตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้าง ในพื้นที่ที่หมู่บ้านของตัวเอง เพื่อทำการดูแลช้าง และทำกิจการท่องเที่ยวโดยไม่มีการบังคับ ทั้งนี้ ชมรมผู้ประกอบการอนุรักษ์ช้างได้นำช้างออกจากธุรกิจขี่ช้างเข้าสู่โครงการอนุรักษ์เป็นจำนวนกว่า 100 เชือก รวมทั้งหมด 25 โครงการ ซึ่งโครงการต่างๆอยู่ในพื้นที่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และด้วยที่ดินทำกินในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการปางช้างแนวอนุรักษ์ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ได้อาศัยอยู่มาเป็นเวลานาน แต่ไม่เคยมีใครครอบครัวไหนได้มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แต่ปัจจุบันกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้ออกจากพื้นที่ และบางปางช้างถูกเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในพื้นที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ดังนั้นกลุ่มคนเลี้ยงช้าง ขอให้กมธ.ฯ​บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และให้ช้างมีพื้นที่อยู่อาศัยที่ถูกต้อง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง