รัฐบาลไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์ 'ยางพารา' 20 ปี ตั้งเป้าส่งออก 8 แสนล้านบาท

รัฐบาลไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์ 'ยางพารา' 20 ปี ตั้งเป้าส่งออก 8 แสนล้านบาท
4 ธันวาคม 2562
8,591

ครม.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ตั้งเป้ายกระดับเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในปี 2579 เป็น 360 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มรายได้เกษตรกรแตะ 20000 บาท/ไร่ เพิ่มมูลค่าการส่งออกยางจาก 2.5 แสนล้านเป็น 8 แสนล้านบาทภายใน 20ปี

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (2559 - 2579) ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาและแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ช่วยส่งเสริมให้ชาวสวนยางมีรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา พัฒนาระบบตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายยางพาราทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ยางพาราได้กำหนดเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จภายในปี 2579 ไว้ 5 ด้าน คือ 1.ลดจำนวนพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศ จากปี2559 ที่มีพื้นที่ปลูกยางอยู่ 23.3ล้านไร่ ให้ลดลงเหลือ 18.4ล้านไร่ ในปี 2579 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ จากปริมาณเฉลี่ยผลผลิต 224 กิโลกรัม (ก.ก.)/ไร่ ในปี 2559 เป็น 360ก.ก./ไร่ ในปี 2579 

3.เพิ่มรายได้จากการทำสวนยาง จาก11,984บาท/ไร่ในปี 2559 เป็น 19,800บาท/ไร่ ภายในปี 2579 4.เพิ่มมูลค่าการส่งออกยางพาราจาก 250,000ล้านบาท/ปีในปี 2559 เป็น 800,000 ล้านบาท/ปีภายในปี 2579 และ5.เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศ จาก13.6% ในปี 2559 เป็น 35% ให้ได้ภายในปี 2579 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: