รัฐจ่อคุม 1.6 พันโรงงานอีอีซี กระตุ้นลดปล่อยคาร์บอน

รัฐจ่อคุม 1.6 พันโรงงานอีอีซี  กระตุ้นลดปล่อยคาร์บอน
4 ธันวาคม 2562 | โดย วัชร ปุษยะนาวิน
1,536

อบก.เตรียมออกกฎหมายควบคุมโรงงานปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ่อคุม 1.6 พันโรงงานในอีอีซี กระตุ้นลดปล่อยคาร์บอน

ปัจจุบันในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีโรงงานอุตสาหกรรม 9,000 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นโรงงานควบคุมหรือโรงงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง 1,600 แห่ง มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 94.38 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือคิดเป็น 37% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานควบคุมทั้งประเทศ

ประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เปิดเผยว่า อบก.และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในอีอีซี

ทั้งนี้ ได้เริ่มสำรวจและรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมในอีอีซีเป็นรายโรงงาน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาล และพัฒนาเป็นต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ 

รวมทั้งยังได้ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกันศึกษาและวางแผนระบบการบริหารจัดการและการรายงานข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย

ในอีอีซี มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง 1,600 แห่ง มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 94.38 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่าอีอีซีมีศักยภาพลดก๊าซเรือนกระจกสูงสุดที่ 5.36 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็น 5.67% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานควบคุมในอีอีซี

ส่วนการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในอีอีซี ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมในอีอีซี ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 30 โรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ 22 ม.ค.2562 มีโรงงานอุตสาหกรรมในอีอีซี สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 48 แห่ง โดยจำแนกเป็นจังหวัดได้ ดังนี้ จังหวัดระยอง จำนวน 30 แห่ง จังหวัดชลบุรี จำนวน 11 แห่ง และจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 7 แห่ง 

ภายหลังการสมัครเข้าร่วมโครงการ อบก.ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมจากการประเมินศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความพร้อมของโรงงาน ให้ได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นโรงงานนำร่องอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ มีโรงงานผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 31 แห่ง โดยแบ่งเป็นจังหวัดระยอง 18 แห่ง จังหวัดชลบุรี 9 แห่ง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 แห่ง

ภายหลังมีโรงงานอุตสาหกรรมขอยกเลิกในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากนโยบายภายในองค์กรและความพร้อมของบุคลากรการดำเนินงานโครงการ ทั้งหมด 3 แห่ง โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม2 แห่ง ซึ่ง อบก.ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้โรงงานทั้ง 2 แห่งดังกล่าวเข้าร่วมได้ ทำให้โดยสรุป มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบทั้งหมด 30 แห่ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง