'วุ้นเส้นไข่ขาว' แผนธุรกิจรางวัลชนะเลิศ Business Week จากไอเดีย เด็กบริหารธุรกิจ ศรีปทุม

'วุ้นเส้นไข่ขาว' แผนธุรกิจรางวัลชนะเลิศ Business Week จากไอเดีย เด็กบริหารธุรกิจ ศรีปทุม
4 ธันวาคม 2562
836

สร้างชื่ออีกครั้ง สำหรับความสำเร็จของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแผนธุรกิจในโครงการ Business Week ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด "วุ้นเส้นไข่ขาว"

สร้างชื่ออีกครั้ง สำหรับความสำเร็จของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้ร่วมกันแสดงศักยภาพและพลังความรู้ความสามารถด้วยการก้าวไปคว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแผนธุรกิจ (Business Plan) ระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด "วุ้นเส้นไข่ขาว" โครงการ Business Week "INNOVATION BUSINESS IDEA for ERA 2020" พร้อมรับโล่และเงินรางวัลทุนการศึกษา 7,000 บาท จากคุณลลิตา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีอาจารย์อรนิษฐ์ แสงทองสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม 

157537661241


ถือเป็นเวที่ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ และมีโอกาสเรียนรู้ทักษะเชิงธุรกิจ เช่น การวางแผนทางธุรกิจ การวางแผนด้านการเงิน การเขียนแผนงานธุรกิจ และทักษะการนำเสนองาน เพื่อพัฒนาเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์157537663771

นางสาวปิยะรัตน์ ปั้นทอง กล่าวว่า แผนธุรกิจดังกล่าวเกิดจากการวิเคราะห์ถึงปัญหาไกลตัวที่พบเจอในปัจจุบัน โดยได้ไอเดียแนวคิดเกี่ยวกับไข่ขาวจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นจึงได้ระดมความคิดและได้เกิดไอเดียร่วมกัน ว่าไข่ขาวนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง ประจวบเหมาะกับปัญหาที่พบว่าคุณป้าและญาติของตนนั้นป่วยเป็นมะเร็งตับ และป้าต้องต้มไข่กินทุกวัน มื้อละ 3ฟอง ได้เห็นถึงความสิ้นเปลือง และความยากลำบาก เลยฉุกคิดได้ว่า ถ้าทำเมนูไข่ให้กินได้ง่ายขึ้น ก็คงจะดี แล้วจะทำยังไงให้แปลกและมีประโยชน์ จึงได้คิดร่วมกันและตกผลึกไอเดียร่วมกันออกมาเป็นแผนธุรกิจ "วุ้นเส้นไข่ขาว" วางกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กทารก 1-3 ขวบที่ต้องการโปรตีน 45 กรัมต่อวัน ผู้ออกกำลังที่ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อ วัยรุ่นที่อยากหุ่นดี และผู้ป่วยโรคมะเร็งตับหรือผู้ป่วยโรคอื่นที่ต้องการโปรตีนสูงถึง 50%

ซึ่งวุ้นเส้นไข่ขาวในปริมาณ 250 กรัม มีโปรตีนถึง 57 กรัม จะสามารถช่วยเพิ่มโปรตีนให้เด็ก 1-3 ขวบ ได้เป็นอย่างดีและยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับผู้ออกกำลังกาย และช่วยให้อิ่มท้องและปรับระบบขับถ่ายให้ดีชึ้นด้วย ทั้งยังสามารถช่วยลดการบวมน้ำ ในผู้ป่วยโรคตับได้อีกด้วย

"วุ้นเส้นไข่ขาว" นี่คือชื่อแผนธุรกิจของ 9 นักศึกษา ทีม A+ ประกอบด้วย นายนัทธพงศ์ มูลช่าง, นางสาวปิยะรัตน์ ปั้นทอง, นางสาวมลินทิพย์ เมืองฮามพันธ์, นางสาวกาญจนาพร อุดมรัตน์, นางสาว อรนิภา แซ่ลี้, นางสาวภัสโรบล ศรีชัยนาท, นางสาวแพรวพลอย อาษานอก, นางสาวปานระวี กลิ่นจันทร์กลั้น และนาย อวิรุทธิ์ รอดทองคำ ผู้สร้างแผนธุรกิจ (Business Plan) ระดับอุดมศึกษา โครงการ Business Week "INNOVATION BUSINESS IDEA for ERA 2020" ในปี 2562 นี้

157537667868

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง