BBL - ถือ

BBL - ถือ
3 ธันวาคม 2562 | โดย บล.เคจีไอฯ
399

ยักษ์หลับ

Event

ปรับลดคำแนะนำจาก ซื้อ เป็น ถือ

lmpact

เสียความได้เปรียบในการแข่งขันไป

เราคิดว่า BBL มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียความได้เปรียบในการแข่งขันจาก disruption ที่เกิดกับธุรกิจธนาคาร เพราะธนาคารใหญ่อื่น ๆ (KBANK และ SCB) ต่างก็รุกเปลี่ยนระบบ/platform การให้บริการหลักของธนาคารให้เป็นดิจิตอล ซึ่งช่องทางใหม่นี้จะช่วยให้ธนาคารมีแหล่งรายได้ใหม่ ๆ และทำให้โครงสร้างต้นทุนเปลี่ยนไปจากเดิม แต่เนื่องจาก BBL ไม่รีบร้อนที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ จึงกลายเป็นความเสี่ยงที่ BBL อาจจะไม่สามารถแข่งขันได้ในสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนไปในอนาคต

มีมูลค่าที่ซ่อนอยู่ในสินทรัพย์อีกมาก แต่ไม่สามารถส่งผ่านมาที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้

BBL มีสำรองหนี้สูญมากที่สุด (ของ BBL/KBANK/SCB คิดเป็น 8%/6%/5% ของสินเชื่อรวม) และมีเงินกองทุนขั้นที่ 1 สูงที่สุด (ของ BBL/KBANK/SCB อยู่ที่ 18%/16%/15%) และยังมีกำไรจากการลงทุนที่ยังไม่รับรู้สูงที่สุดด้วย (ของ BBL/KBANK/SCB อยู่ที่ 3.7 หมื่นล้านบาท/1.7 หมื่นล้านบาท/2 พันล้านบาท) สำรองส่วนเกินเหล่านี้จะทำให้งบดุลของธนาคารแข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ credit cost ทรงตัวในปี 2563 แต่อย่างไรก็ตาม การที่ธนาคารถือสำรองส่วนเกินเอาไว้เป็นจำนวนมากก็กดดันให้ความสามารถในการทำกำไรต่ำ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ธีมกาลงทุนหลักของ BBL จะเปลี่ยนไปถ้าหากธนาคารปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลให้สูงกว่า 35%

ปรับลดประมาณการกำไรปี 2563/64 ลงปีละ 12%

เราคิดว่า BBL จะไม่ถูกกระทบมากนักจากการนำมาตรฐานบัญชี IFRS9 มาใช้ในปี 2563 เพราะรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ EIR กับสินเชื่อจดจำนอง และ NPL จะไปช่วยชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการบันทึกค่าธรรมเนียม up-front จากสินเชื่อที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม การลดดอกเบี้ยเงินกู้จะส่งผลกระทบอย่างมากกับรายได้ และกำไรในปีหน้า การที่ธนาคารลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 25bps แต่ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบัญชีบริษัทเท่านั้นจะทำให้รายได้โดยรวมลดลงประมาณ 4.4 พันล้านบาท หรือประมาณ 12% ของประมาณการกำไรปีหน้า นอกจากนี้ เรายังปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของสินเชื่อปี 2563/64 ลงเหลือ 4%/6% (จากเดิมที่ 8%/8%)

ปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 198 บาท (P/BV 0.8x, P/E 10x)

เราใช้ Gordon Model ในการคำนวณ P/BV แทนที่จะใช้ P/BV และ P/E เฉลี่ยในอดีต ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก ROE ในอนาคตที่ 8.0%, COE ที่ 9%, อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 35% model นี้ชี้ว่า P/BV เป้ าหมายควรจะอยู่ที่ 0.8x คิดเป็นราคาเป้ าหมายที่ 198 บาท เท่ากับ P/E ที่ 10

Risks

ความผันผวนของกำไรจากการลงทุน & รายได้จากการปริวรรตเงินตรา, NPL เพิ่มขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags: