ครูอีสาน 20 จังหวัดเตรียมเคลื่อนไหว จี้ศธ.แก้หนี้สิน-ขาดขวัญกำลังใจ

ครูอีสาน 20 จังหวัดเตรียมเคลื่อนไหว จี้ศธ.แก้หนี้สิน-ขาดขวัญกำลังใจ
3 ธันวาคม 2562
5,731

ขาดขวัญกำลังใจ! ชมรมครูอำนาจเจริญจัดประชุมเตรียมความพร้อม รวบรวมปัญหาหนี้สินครูเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่ ครู 20 จังหวัดภาคอีสานเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการถึงรัฐบาล

นายพลชัย โสภากันท์ ประธานชมรมครูภาคอีสาน บอกว่า ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ยาวนาน ตั้งแต่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูเปิดให้ครูได้กู้ยืมเงิน ช.พ.ค.(หรือเงินกระดูก) ตั้งแต่โครงการที่ 1 ถึงโครงการที่ 7 จนถึงปัจจุบันทำให้ครูมีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมาก ได้ส่งผลให้คุณภาพและประสิทธิภาพในด้านการศึกษา ครูขาดขวัญกำลังใจ ที่สำคัญผู้นำครูทั้งประเทศ โดยเฉพราะชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด

คลิปข่าว

เราได้พยายามเรียกร้องและเสนอเรียกร้องไปยังรัฐบาลผ่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้เห็นความเดือดร้อนจากหนี้สินของครู ให้ลงมาดูแลแก้ปัญหาหนี้สินของครู เช่น การลดดอกเบี้ยลดลงตนเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งในวันที่ 5 ธ.ค. ที่จะถึงชมรมครูประชาบาล 20 ภาคอีสานและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูที่จังหวักมุกดาหาร
นายพลชัย ยังได้กล่าวอีกว่า ขณะนี้การร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะส่งให้สภาผู้แทนราษฏรพิจารณาในเร็วๆนี้ ทำให้ผู้นำครูตลอดองค์กรวิชาชีพครูทั้งประเทศโดยเฉพราะอย่างยิ่งครู 20 จังหวัดภาคอีสาน เราไม่เห็นด้วยในหลักการหลายมาตรา ซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของผู้ประกอบวิชาชีพครู

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบประกอบวิชาชีพครูที่จะตัดออก เราต้องการให้คงไว้ในการร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ และอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของตำแหน่งที่จะเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่ผู้อำนวยการมาเป็นครูใหญ่ มันไม่ได้ส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาคือเรื่องให้ขวัญกำลังใจให้สวัสดิการครูและให้มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องจึงจะส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: