“มาตรการรัฐ”เกาไม่ถูกที่คัน เปิด 228รายการสินค้าราคาขึ้น

“มาตรการรัฐ”เกาไม่ถูกที่คัน เปิด 228รายการสินค้าราคาขึ้น
3 ธันวาคม 2562 | โดย ปราณี หมื่นแผงวารี
1,196

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาลแม้จะใข้งบประมาณจำนวนไม่น้อยเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจยังขับเคลื่อนไปได้ในอัตราเร่งที่พอจะเลี้ยง จีดีพีโตามเป้า แต่ดูเหมือนว่า”จะเกาไม่ถูกที่คัน”เพราะประชาชนยังผจญทุกข์รายวันจากสถานการณ์ค่าครองชีพสูงไม่ทันกับรายได้ที่วันนี้ไม่ใช่แค่ต่ำแต่อาจแทบไม่มีรายได้ด้วยซ้ำ

กระทรวงพาณิชย์เผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้า..2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนพบว่ามีรายการสินค้าปรับตัวสูงขึ้น228 รายการสินค้าสำคัญได้แก่ข้าวสารเจ้าข้าวสารเหนียวไข่ไก่เนื้อหมูและกับข้าวสำเร็จรูปส่วนสินค้าอื่นได้แก่ค่าเช่าบ้านค่าไฟค่าเดินทาง

ขณะที่สินค้าจำนวน106 รายการมีราคาลดลงที่สำคัญได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงผักชีผักบุ้งน้ำมันพืชและสินค้าจำนวน88 รายการราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ภาวะราคาสินค้าสอดคล้องกับผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งพบว่า..ต่ำสุดในรอบปี

โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.. 2562 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมอยู่ที่ระดับ44.5 ปรับตัวลดลงจากระดับ46.3 ในเดือนต.. 2562 เป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและต่ำสุดในรอบปี

นอกจากนี้พบว่าเป็นการปรับตัวลดลงทั้งความเชื่อมั่นในปัจจุบันและในอนาคตโดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันอยู่ที่39.0ลดลงจาก40.5และดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตอยู่ที่48.2 ลดลงจาก50.3

“ คาดว่ามาจากความกังวลต่อปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่มีสัญญาณในการฟื้นตัวที่ชัดเจน“รายงานจากกระทรวงระบุ

อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตเฉลี่ย11 เดือนอยู่ที่ระดับ53.3 (อยู่ในระดับเชื่อมั่น) ชี้ว่าผู้บริโภคยังมีมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต

ทั้งนี้หากแยกอาชีพจะพบว่า..กลุ่มไม่ได้ทำงานมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจต่ำสุดที่41.6 รองลงมาคือนักศึกษา43.1 อาชีพอิสระ42.6 พนักงาเอกชน43.2 ผุ้ประกอบการ45.0 เกษตรกร45.3 และพนักงานของรัฐ48.6

เมื่อแบ่งความเชื่อมั่นเป็นรายภูมิภาคจะพบว่ากรุงเทพและปริมณฑลมีความเชื่อมั่นต่ำที่สุดที่41.0รองลงมาเหนือ44.1 ใต้44.2 อีสาน46.1และกลาง46.3

หวังว่าข้อมูลด้านเศรษฐกิจชิ้นนี้พอจะเป็นแนวทางให้รัฐบาลจับต้นชนปลายถูกและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการประชาชนอย่างแท้จริง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: