กกต.ส่งศาล รธน. ชี้ขาดสมาชิกภาพ 'ระวี รุ่งเรือง'

กกต.ส่งศาล รธน. ชี้ขาดสมาชิกภาพ 'ระวี รุ่งเรือง'
2 ธันวาคม 2562
1,726

กกต. มีมติ ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ว. “ระวี รุ่งเรือง” เหตุเคยถูกลงโทษวินัยร้ายแรง ปมเรียกรับเงินวิ่งเต้น แม้เคยได้รับการล้างมลทินในวโรกาสสำคัญก็มีผลแค่ไม่เคยถูกไล่ออก แต่ความประพฤติชั่วร้ายแรงยังไม่ถูกลบล้าง

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.โดยมีมติส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกวุฒิสภาของนายระวี รุ่งเรือง ส.ว.ลำดับที่ 146 นายกสมาคมการค้าเครือข่ายชาวนาไทยและเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 111 (4)ประกอบมาตรา 108 ข .ลักษณะต้องห้าม(1) มาตรา 98(8) และมาตรา 82วรรคสี่ ตามที่นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้อง จากกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้วพบว่า 

ก่อนนายระวีได้รับการสรรหา และแต่งตั้งเป็นส.ว. เคยถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกจากราชการฐานประพฤติชั่วร้ายอย่างร้ายแรง ตามคำสั่งกรมการปกครองที่ 689/2539 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2539 กรณีกระทำการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกอาสารักษาดินแดน อันเป็นพฤติกรรมในทางทุจริต ประกอบกับศาลปกครองสูงสุด เคยมีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.778/2558 วางหลักไว้ว่า การเรียกและรับเงินจากผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการเพื่อเป็นค่าวิ่งเต้นให้ได้เข้ารับราชการนั้น เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและความร้ายแรงแห่งกรณีอยู่ที่ระดับเดียวกับกรณีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ด้วยเหตุดังกล่าวนายระวีจึงเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นส.ว.ตามมาตรา 108 ข .ลักษณะต้องห้าม(1) มาตรา 98(8)

แม้ในเวลาต่อมานายระวีจะได้รับการล้างมลทินตามพ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539 และพ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ก็มีความหมายเพียงว่า นายระวีไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยให้ไล่ออกจากราชการเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าความประพฤติหรือการกระทำของผู้ถูกร้องที่เป็นเหตุให้ถูกลงโทษทางวินัยถูกลบล้างไปด้วยแต่อย่างใด ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2539 ที่ได้วางหลักไว้ในกรณีเช่นดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีเหตุให้สมาชิกภาพส.ว.ของนายระวี สิ้นสุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง