เด็กอายุ 1-12 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดฟรี

เด็กอายุ 1-12 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดฟรี
2 ธันวาคม 2562
1,036

แพทย์ชวน ผู้ปกครองพาบุตรหลานอายุ 1-12 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคหัดฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ

เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต7 ได้โพสต์เรื่องเกี่ยวกับการให้บริการฉีดวัคซีนโรคหัดว่ารองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคหัดในขณะนี้ มีผู้ป่วยทุกภูมิภาคของโลก ทางกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยให้เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยระบุว่า

"แพทย์ชวน! ผู้ปกครองพาบุตรหลานอายุ 1-12 ปี รับวัคซีนป้องกันโรคหัดฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคหัดในปีนี้ว่า พบมีรายงานผู้ป่วยในทุกภูมิภาคของโลกอย่างต่อเนื่อง นานาประเทศจึงร่วมมือกันที่จะกำจัดโรคหัดให้หมดไปโดยเร็ว สำหรับประเทศไทย กรมควบคุมโรค ติดตามและประเมินสถานการณ์โรคหัดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยจัดโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปีทั่วประเทศ ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย เพื่อให้วัคซีนเก็บตกในกลุ่มเด็กไทยและเด็กต่างชาติช่วงอายุดังกล่าว ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย โดยเป็นการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) แก่เด็กอายุ 1-7 ปี และให้วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน (MR) แก่เด็กอายุ 7-12 ปี โดยผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จนถึงเดือนมีนาคม 2563 นี้

ขอให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญนำบุตรหลานมารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยวัคซีนป้องกันโรคหัด มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้มากกว่าร้อยละ 95 ซึ่งตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข จะฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน จำนวน 2 เข็ม เข็มแรกเมื่อเด็ก อายุ 9 เดือน และเข็มที่สองเมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง หากพบว่าบุตรหลานยังรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ผู้ปกครองสามารถพาไปรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรคหัดจะมีอัตราการป่วยตายต่ำในเด็กทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่ยังคงมีความเสี่ยงในเด็กเล็ก และเด็กที่มีภาวะขาดสารอาหาร หรือเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ อาการที่พบบ่อยของ โรคหัดคือ ไข้ออกผื่น ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้คือ คออักเสบ หลอดลมอักเสบจนถึงปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ ท้องเสีย และสมองอักเสบซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงที่สุด หากป่วยด้วยโรคหัด หรือสงสัยว่าเป็นโรคหัด ควรรีบไปพบแพทย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422"

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: