สวทช.ส่ง สตาร์ทอัพไอที ดัน ‘ทัวร์ภูเก็ต’ สู่ตลาดโลก

สวทช.ส่ง สตาร์ทอัพไอที ดัน ‘ทัวร์ภูเก็ต’ สู่ตลาดโลก
2 ธันวาคม 2562 | โดย ชญานิษฐ์ นกแก้ว
650

'นิกรมารีนทัวร์' ผู้ให้บริการทัวร์ภูเก็ต เป็นตัวอย่างผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับกิจการสู่ตลาดโลก โดยได้รับการสนับสนุนจาก ไอแทป-สวทช. ในการจับคู่กับ สตาร์ทอัพไอที ที่ชื่อ อินเทลลิเจ็น ซิสเท็มฯ

ริสแบนด์ดิจิทัลสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการของ “นิกรมารีน” ทั้งเรือโดยสาร เรือนำเที่ยวตลอดจนกิจกรรมทางน้ำ บรรจุไฟล์ข้อมูลระดับบุคคลของนักท่องเที่ยว แก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง ลดความผิดพลาดบุ๊คกิ้ง ทั้งยังสามารถส่งรายงานให้กรมเจ้าท่าและบริษัทประกันภัยแบบเรียลไทม์ มั่นใจสามารถฟื้นคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นตัวอย่างความสำเร็จจาก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ไอแทป) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี สวทช.) ที่สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากบริษัท อินเทลลิเจ็น ซิสเท็ม คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด ให้ช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการงานจองและจัดการข้อมูลการจองในธุรกิจเดินเรือและรับส่งผู้โดยสารทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ (Tourism Online ERP)

157520495727

เอกศักดิ์ โอศิริพัฒน์ ซีอีโอ บริษัท อินเทลลิเจ็น ซิสเท็ม คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ กล่าวว่า รายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว 50% มาจากการจับจ่ายสินค้า 30% เป็นเรื่องเซอร์วิส โอเปอเรเตอร์ต่างๆ ส่วนอีก 20% คือค่าที่พัก อาหารและการเดินทาง จึงได้พัฒนา POS ซอฟต์แวร์สำหรับร้านขายสินค้าที่ระลึก ที่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าตั้งแต่ต้นทางว่ามาจากไหน


ปัจจุบันมีลูกค้าติดตั้งใช้งานระบบประมาณ 15 ราย ส่วนใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้าตามหัวเมืองหลัก ที่มีลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากนั้นจึงต่อยอดสู่การพัฒนาระบบออนไลน์อื่นๆ อาทิ ระบบบุ๊คกิ้ง ระบบอีพีอาร์ และเกิดการต่อยอดได้ครบวงจรแบบอัตโนมัติ ส่วนคู่แข่งมีเพียงไม่กี่ราย ส่วนใหญ่เป็นการออกแบบตามโจทย์ที่ลูกค้ากำหนด(Customization) แตกต่างจากอินเทลลิเจ็นฯ ที่เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปซึ่งสามารถใช้ได้ทันทีหลังซื้อ

157520499954

ไอทีเพื่ออุตฯท่องเที่ยว

สำหรับโครงการ Tourism online ERP ที่พัฒนาให้กับบริษัท นิกรมารีน จำกัด ได้รับสนับสนุนจาก ไอแทป สวทช. มูลค่าโครงการ 4 แสนบาท พบว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวประสบปัญหาจากการใช้ซอฟต์แวร์หลายระบบ ต่างเทคโนโลยีกัน และทำงานซ้ำซ้อน ทำให้ข้อมูลธุรกิจไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างเรียลไทม์ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและคุณภาพที่ส่งมอบให้ลูกค้า


อินเทลลิเจ็นซ์ได้พัฒนาระบบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่จัดเตรียมฐานข้อgมูลสินค้าบริการ คู่ค้าและลูกค้าตามกลุ่มตลาด B2B และ B2C ทั้งในและต่างประเทศ ปรับปรุงขั้นตอนการบุ๊คกิ้ง และลดความซ้ำซ้อนของการกรอกข้อมูล รวมถึงนำข้อมูลบุ๊คกิ้งจัดรถ/เรือไป - กลับ จัดไกด์เพื่อให้บริการประจำกรุ๊ป ตลอดจนฟังก์ชั่นเช็คอิน-เอาท์นักท่องเที่ยวที่เข้ารับบริการทัวร์ และรายงานส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

“ระบบไอทีที่พัฒนานี้ทำให้เกิดฐานข้อมูลเดียวกัน มีบิ๊กดาต้าให้กิจการนำไปวิเคราะห์ต่อยอดกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

157520504214

นำร่องติดอาวุธเอสเอ็มอี

วิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ นิกรมารีน กรุ๊ป กล่าวว่า นิกรมารีนประกอบกิจการตั้งแต่ปี 2533 ได้เริ่มการนำเรือเร็วเข้ามาใช้รับส่งนักท่องเที่ยวจากท่าเรืออ่าวฉลองไปยังเกาะเฮ ประมาณวันละ 1,500 - 2,000 คน ทำให้การบุ๊คกิ้งด้วยมือหรือการเขียนมีความผิดพลาด การตรวจเช็คข้อมูลล่วงหน้าหรือย้อนหลังทำได้ยากและล่าช้า


หลังจากนำ Tourism Online ERP มาใช้งาน พนักงานสามารถทำงานได้สะดวกขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ลดการทำงานซ้ำซ้อน การจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพได้ 100% ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ทำให้ลดต้นทุนค่าสื่อโฆษณาได้


ขณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยตรงและสะดวกรวดเร็ว ส่งผลต่อการสร้างโอกาสและช่องทางในการขายได้เพิ่มขึ้น ในอนาคตจะนำเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาพัฒนาปรับใช้กับการสื่อสารโฆษณาต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

157520512498

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ของ สวทช. เพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต

โดยมีภารกิจหลักคือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาถึงในโรงงานหรือสถานประกอบการ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ขั้นต้นที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

157520508514

“อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ ดึงดูดเงินตราต่างประเทศ และทำให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและมีรายได้ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ITAP สวทช. สามารถเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการในการให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมช่วยบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีมาช่วยสร้างความแตกต่าง เป็นต้น เพราะเมื่อหากกล่าวถึงประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทย ได้รับการจัดให้เป็นดินแดนในฝันอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศไทย

อย่างไรก็ดี เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือการให้บริการที่มีคุณภาพ และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ITAP จึงได้นำผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำปรึกษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กรหรือ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นการนำระบบสารสนเทศเข้าไปประยุกต์กับการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ ให้เป็นระบบและง่ายต่อการใช้งาน รวมไปถึงมีการสร้างระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้ารวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว” ดร.ฐิตาภา กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง