“ทอท.”จ่อเปลี่ยน“ทีโออาร์” ประมูลสายพานลำเลียง“สุวรรณภูมิ”

“ทอท.”จ่อเปลี่ยน“ทีโออาร์” ประมูลสายพานลำเลียง“สุวรรณภูมิ”
2 ธันวาคม 2562
1,054

เอกชนร้อง ทอท.ประมูลสายพานกระเป๋าสนามบินสุวรรณภูม1.2 พันล้าน ปมกำหนดผลงานในอดีตต้องไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทด้านทอท.เร่งปรับเงื่อนไขทำเลื่อนประมูลเป็นต้นปีหน้า

157526662382รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทอท.เตรียมปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขการประกวดราคา  (ทีโออาร์) โครงการจัดจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building MTB) และระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบินภายในอาคารปฏิบัติการกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transfer Baggage Terminal TBT) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้เปิดประชาพิจารณ์ร่างดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ ทอท. ปรากฏว่ามีเอกชน 1 รายได้ยื่นคัดค้าน และแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเกณฑ์มูลค่าผลงานของเอกชนที่จะเข้าร่วมประมูล โดยมองว่าการที่ ทอท.กำหนดมูลค่าประสบการณ์ และผลงานในอดีตของผู้เข้าร่วมประมูล 5 ปีย้อนหลังจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทนั้น จะทำให้เอกชนรายใหญ่เท่านั้นที่ร่วมโครงการได้

อ่านข่าว-“ทอท.” ชี้ยึดแผนแม่บทสุวรรณภูมิ พัฒนาอาคาร

อย่างไรก็ดี จากการรับฟังความเห็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว ทอท.ยอมรับว่าอาจจะต้องกลับไปปรับแก้ไขทีโออาร์ในส่วนของข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงานและประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงของท่าอากาศยานนานาชาติ หรืออุตสาหกรรมใหม่ โดยอาจจะต้องปรับลดวงเงินให้ต่ำลงกว่า 100 ล้านบาท นับย้อนหลังจากวันที่ยื่นเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนมากขึ้น

ทั้งนี้ เดิม ทอท. ตั้งเป้าว่าจะเปิดขายซองประมูลและเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ามายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้ และประกาศผลผู้ชนะในช่วงกลางเดือน ธ.ค.2562 แต่มีกรณีนี้อาจต้องเลื่อนแผนออกไปเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดขายซองได้อีกครั้งในช่วงต้นปี 2563

สำหรับโครงการจัดจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระดังกล่าว มีราคากลางอยู่ที่ 1,232 ล้านบาท โดย ทอท.มีกำหนดทยอยจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น 5 งวด คือ ปีงบประมาณ2563 จำนวน 205 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 308 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 308 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 308 และปีงบประมาณ 2567 จำนวน 102 ล้านบาทและเอกชนที่ชนะการประมูลจะได้สิทธิสัมปทานบริหารโครงการรวม 4 ปี  ในส่วนของเกณฑ์ในการการพิจารณาคัดเลือก ทอท.จะพิจารณาให้น้ำหนักด้านราคาที่เสนอ 30% และอีก 70% จะพิจารณาจากข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง