‘4 เขื่อนหลัก’ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำใช้ร้อยละ 27

‘4 เขื่อนหลัก’ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำใช้ร้อยละ 27
30 พฤศจิกายน 2562
1,476

กรมชลประทาน เผย สถานการณ์ “4 เขื่อนหลัก” ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เหลือน้ำในอ่างร้อยละ 47 แต่มีน้ำใช้การได้ 4,986 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 27

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.62 ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SwOC) กรมชลประทาน รายงานสรุปสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจําวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ใน 4 เขื่อนหลัก ปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 11,682 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47 ปริมาณน้ำใช้การได้ 4,986 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27 ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 6.83 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 22.29 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 13,189 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกได้ ดังนี้

1.เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำ 5,802 ล้าน ลบ.ม. (43% ของความจุอ่างฯ) เป็นน้ำใช้การได้ 2,002 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 2.14 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 8.00 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 7,660 ล้าน ลบ.ม.

2.เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำ 5,091 ล้าน ลบ.ม. (54% ของความจุอ่างฯ) เป็นน้ำใช้การได้ 2,241 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 4.09 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 12.97 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 4,419 ล้าน ลบ.ม.

3.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำ 478 ล้าน ลบ.ม. (51% ของความจุอ่างฯ) เป็นน้ำใช้การได้ 435 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 0.60 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 1.12 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 461 ล้าน ลบ.ม.

4.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำ 311 ล้าน ลบ.ม. (32% ของความจุอ่างฯ) เป็นน้ำใช้การได้ 308 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 0.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 0.20 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 649 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ตามแผนการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูแล้งปี 2562/63 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 มีความต้องการน้ำตลอดฤดูแล้งปี 2562/63 จำนวน 5,434 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นแผนจัดสรร น้ำฤดูแล้ง พ.ย.62 – เม.ย.63 จำนวน 4,000 ล้าน ลบ.ม.  (ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง 500 ล้าน ลบ.ม.) และ สำรองต้นฤดูฝนปี 2563 จำนวน 2,284 ล้าน ลบ.ม. (ผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง 350 ล้าน ลบ.ม.) ในปัจจุบัน (29 พ.ย.62) จัดสรรน้ำตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้ง (4,000 ล้าน ลบ.ม.) ไปแล้ว 746 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อย ละ 19 ของแผน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง