กรมประมงถกเวียดนาม เร่งแผนแก้ไอยูยูอาเซียน

กรมประมงถกเวียดนาม  เร่งแผนแก้ไอยูยูอาเซียน
29 พฤศจิกายน 2562
746

กรมประมง เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายไทย-เวียดนาม3-4 ธ.ค.นี้ หวังเป็นโมเดลปรับใช้น่านน้ำทั่วอาเซียน

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าในวันที่ 3-4 ธ.ค.นี้ ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of Inter-Ministerial Working Group of 689 on Combating IUU Fishing) ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร ภายหลังก่อนหน้านี้ไทยและเวียดนามได้มีการยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559

 โดยที่ผ่านมามีคณะทำงานชุดนี้ ได้ร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำความตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงผิดกฎหมายแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้ไขปัญหา IUU ตลอดจนจัดตั้งแผนบริหารจัดการเรือประมงไทย และจัดตั้งระบบติดตามเรือประมง

ทั้งนี้ ภายใต้การหารือที่กำลังจะเกิดขึ้น จะมีการนำเสนอถึงประสบการณ์การแก้ปัญหาการทำประมง IUU ของทั้งสองฝ่าย มาตรการในการป้องกันไม่ให้เรือประมงรุกล้ำน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้านข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประมง IUU และความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการทำประมง IUU เช่น ประเด็นเกี่ยวกับการจับกุมเรือประมงเวียดนามที่รุกล้ำน่านน้ำไทย การขอเอกสารยืนยันการรับรองการจับสัตว์น้ำ เป็นต้น

“ไทยในฐานะผู้นำการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนจะเร่งผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายระหว่าง 2 ประเทศให้เห็นผลโดยเร็ว เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการร่วมกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคต่อไป”

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง