'ประยุทธ์' สั่งใช้สื่อกลาโหมโชว์ผลงาน สร้างความเข้าใจคนรุ่นใหม่

'ประยุทธ์' สั่งใช้สื่อกลาโหมโชว์ผลงาน สร้างความเข้าใจคนรุ่นใหม่
28 พฤศจิกายน 2562
712

“ประยุทธ์” สั่งเหล่าทัพให้ความสำคัญชี้แจง งบฯ ต่อ กมธ.พร้อมให้ใช้สื่อ กลาโหมแจงงานของกองทัพมากขึ้น สร้างความเข้าใจคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่28 พ.ย.62 ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงฯ ในระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 พ.ย. 2562 เพื่อให้การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ของกระทรวงกลาโหม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระทรวงกลาโหมในภาพรวมต่อไป

นอกจากนั้น ยังให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ เพิ่มการใช้สื่อต่าง ๆ ในสังกัดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานของกองทัพให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้รับทราบถึงภารกิจ ตลอดจนผลงานของกระทรวงกลาโหมในด้านต่าง ๆ อย่างแท้จริง อาทิ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ การบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง