'จักรทิพย์' เซ็นแต่งตั้งโยกย้าย 'รองผกก.-รองผบก.' 2429 ตำแหน่ง

'จักรทิพย์' เซ็นแต่งตั้งโยกย้าย 'รองผกก.-รองผบก.' 2429 ตำแหน่ง
28 พฤศจิกายน 2562
13,011

"จักรทิพย์"เซ็นแต่งตั้งโยกย้าย "รองผกก.-รองผบก." 2429 ตำแหน่ง โดยได้ทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 674-677/2562 ลงวันที่ 27 พ.ย. งนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆ คำสั่งที่ 674/2562 จำนวน 571 ราย ,คำสั่งที่ 675/2562 จำนวน 661 ราย, คำสั่งที่ 676/2562 จำนวน 660 ราย และคำสั่งที่ 677/2562 จำนวน 537 ราย รวม 2,429 ราย ปรากฎตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม ไปรับอัตราเงินเดือนใหม่ หรือให้โอนอัตราเงินเดือนเดิมไปตั้งจ่ายสำหรับตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เป็นต้นไป สำหรับคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดังกล่าว เป็นกลุ่ม รองผบก.-ผกก. ที่ได้รับการแต่งตั้งสูงขึ้น และโยกสลับระนาบเดียวกัน รวม 2,429 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นคำสั่งชุดแรก ของการแต่งตั้งสว.-รองผบก. วาระประจำปี 2562

โดยรายชื่อที่น่าสนใจได้แก่ พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผกก.สน.ลุมพินี เป็น ผกก.สภ.เมืองพิจิตร, พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.ตม.เชียงราย โยกเป็น ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ภ.3 เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม ตรวจรายชื่อ คำสั่งแต่งตั้ง รองผกก.- รองผู้บัญชาการ ล่าสุด

(คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม)

157494798282

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง