ยื่นกระทู้ถาม 'รัฐบาล' ความคืบหน้าปฏิรูป

ยื่นกระทู้ถาม 'รัฐบาล' ความคืบหน้าปฏิรูป
27 พฤศจิกายน 2562
570

"คำนูณ" ยื่นกระทู้ถาม "รัฐบาล” ความคืบหน้าปฏิรูป เชื่อรัฐบาลไม่ตั้งใจทำงานช้า แต่มีข้อจำกัด คาดปีหน้ามีการประชุมร่วมกันรัฐสภา เคลื่อนร่าง กม.ปฏิรูป

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62 นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า เชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งรัดการขับเคลื่อนงานปฏิรูป และปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 192561 ต่อการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หลังจากที่ตนได้หารือและยื่นกระทู้ถามเป็นหนังสือไปยังรัฐบาล ให้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามการไม่ยอมตั้งกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่เป็นกลไกสำคัญของการปฏิรูปฯ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล แต่ปัจจุบันเชื่อว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในหมวดว่าด้วยการปฏิรูปที่กำหนดประเด็นการปฏิรูปตำรวจ และการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการออกกฎหมาย ปัจจุบันพบว่าด้านการศึกษามีร่างกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดระยะเวลาให้ขับเคลื่อนงานให้สำเร็จนั้น รัฐบาลควร พิจารณาและเสนอร่างกฎหมายที่สำคัญส่งให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณา อย่างไรก็ตาม จากการติดตามงานปฏิรูปของส.ว.ส่วนตัวมองว่าการการขับเคลื่อนงานปฏิรูปไม่ได้ล่าช้า เพียงแค่ว่ามีข้อจำกัดเท่านั้น

นายคำนูณ กล่าวด้วยว่า สำหรับการพิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาฉบับใหม่ ล่าสุดยังไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นเพราะรอความพร้อมของห้องประชุมสุริยัน ที่คาดจะแล้วเสร็จในปีหน้า ดังนั้นอาจต้องรอความพร้อมในส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตามเมื่อสถานที่มีความพร้อมรัฐบาลควรเร่งเสนอร่างกฎหมายสำคัญที่ต้องใช้ที่ประชุมร่วมรัฐสภา คือ กฎหมายปฏิรูปเข้าสู่กระบวนการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง