สศช.ชี้ทางรอดเศรษฐกิจไทยแนะ4แนวทางดันส่งออกปี63โต3% 

สศช.ชี้ทางรอดเศรษฐกิจไทยแนะ4แนวทางดันส่งออกปี63โต3% 
25 พฤศจิกายน 2562
3,406

“สศช.”แจง 4 แนวทางให้รัฐบาลเร่งดันการส่งออกปี 2563 โต 3% ตามเป้าหมาย หวังจีดีพีประเทศแกร่งตามเป้าหมาย ด้านพาณิชย์ประเมินส่งออกปีหน้าคาดโตอย่างน้อย2% 

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อเร็วๆนี้ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบถึงภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 – 2563

ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)เสนอ ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว2.6%  โดยมูลค่าการส่งออกสินค้า จะลดลง2.0% การบริโภคภาคเอกชน จะขยายตัว 4.3% และการลงทุนรวมขยายตัว2.7%  ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.8%  และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 6.2% ของจีดีพี

ทั้งนี้ ในการประชุมได้เสนอถึงแนวทางการการขับเคลื่อนการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3.0% ในปี 2563 โดยต้องให้ความสำคัญกับ 1.การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้า 

2.การให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบผ่านความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิต3.การปฏิบัติตามกรอบกติกาการค้าโลก ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติในประเทศคู่ค้า4. การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า โดยเฉพาะกับประเทศที่มีโอกาสใช้ประโยชน์จากการเบี่ยงเบนทิศทางทางการค้า

อ่านข่าว-BIG STORY : สศช.หั่นจีดีพีต่ำสุดรอบ 5 ปี จี้รัฐแก้วิกฤต 

นอกจากนี้ สศช.ยังแนะนำถึงการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้สามารถขยายตัวและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูงการกระจายตลาดนักท่องเที่ยวให้มีความสมดุลมากขึ้น การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ (PM 2.5) 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกและลดปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยว และการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น

สำหรับการส่งออก ต.ค.ที่ผ่านมาพบว่า ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ สหรัฐ ขยายตัว 4.8% ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ตลาดญี่ปุ่นขยายตัว 0.5% อย่างไรก็ตาม พบว่าตลาดจีน ติดลบ 4.2% สหภาพยุโรป ติดลบ 8.8% CLMV ติดลบ 9.9% เอเชียใต้ ติดลบ 24% อินเดียติดลบ 3.7%

 

ส่วนการส่งออก 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) มูลค่า 2.07 แสนล้านดอลลาร์ ติดลบ 2.4% นำเข้า 1.99 แสนล้านดอลลาร์ ติดลบ 4.1% ทำให้เกินดุลการค้า 7,888 ล้านดอลลาร์

ด้านรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์คาดว่าทั้งปี2562 การส่งออกของไทยน่าจะติดลบ 1.5 -2 % จากเดิมที่คาดว่าการส่งออกจะขยายตัวได้ 0% และในปี 2563 การส่งออกของไทยจะกลับมาบวกได้ จากปัจจัย การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อภาวะสงครามการค้า การทำตลาดใหม่ และราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับทรงตัว ส่วนเป้าหมายปีหน้าคาดว่า ส่งออกขยายตัวอย่างน้อย 2%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง