'นิพนธ์' กังวลผู้สูงอายุเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น

'นิพนธ์' กังวลผู้สูงอายุเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น
22 พฤศจิกายน 2562
654

มท.2ร่วมถกศปถ. จ.อุดรฯ รณรงค์เครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนน ชู "ท่าซักโมเดล" ตัวอย่าง

ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

157441025484


นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน จำเป็นต้องนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) การจัดตั้งเทศบาล และจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ให้ดูแลความสงบเรียบร้อย ดูแลด้านการจราจร ฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลอีกต่อไป โดยท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในการดูแลได้

“วันนี้อยากเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียชีวิตพี่น้องคนไทยบนท้องถนน เท่ากับเป็นการร่วมทำบุญช่วยชีวิตคน เพราะที่ผ่านมาเราสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนปีละกว่า 22,000 ราย พิการอีกว่า 40,000 -50,000 ราย ตัวเลขเหล่านี้จะลดได้ต้องอาศัยหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยให้ดูตัวอย่างโครงการ”ท่าซักโมเดล” จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ใช้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 3 ด่าน ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด้านโรงเรียน ให้ความรู้แก่ชุมชน กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ”

157441027472157441028973

จากนั้นคณะของรมช.มหาดไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนเทศบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 ในตำบลต้นแบบของจังหวัดอุดรธานี ในการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์การปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อย่างเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ผ่านการศึกษา การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการรวมตัวของ องค์การบริหารส่วนตำบล, เทศบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,อาสาสมัครชุมชนร่วมกันใช้มาตาการ มาใช้เป็นกลไกแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำในทุกหมู่บ้านของตำบลหนองวัวซอ เป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางกายภาพ กลายเป็นถนนสายหลักของชุมชนที่ใช้สัญจรในหมู่บ้าน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ จากการขับรถย้อนศร การข้ามถนน การใช้จุดยูเทิร์นตัดตอนต้นเหตุของปัญหา

157441030838

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง