ทุนจีนเทคโอเวอร์กิจการมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

ทุนจีนเทคโอเวอร์กิจการมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
23 พฤศจิกายน 2562
1,303

"สุวิทย์” ห่วงทุนจีนเทคโอเวอร์กิจการมหาวิทยาลัยเอกชนไทย พบแล้ว 2 - 3 แห่ง ตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังฯ สั่งดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอเป็นเจ้าภาพหน่วยงานเกี่ยวข้องกำกับเข้ม

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(รมว.อว.) เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องที่มีกลุ่มทุนจีนเข้ามาซื้อกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีทุนจีน เข้ามาถือหุ้นสถาบันอุดมศึกษาของไทย ประมาณ 2-3 แห่งเท่านั้น ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เนื่องจากนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาติจัดตั้งสถาบันการศึกษาเป็นบริษัทของไทย แต่จีนเข้ามาถือหุ้น ขณะเรื่องกรรมสิทธิ์การถ่อครองที่ดิน ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

แต่อย่างไรก็ตาม อว.ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการวางแผนรับมือกับเรื่องดังกล่าว โดยได้ร่วมกันตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังฯ ซึ่งมีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ อว. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรมที่ดิน สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ฯลฯ เป็นคณะทำงา

ทั้งนี้ เบื้องต้น ได้สั่งการให้เน้นเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐาน/การจัดการศึกษาภายใต้กฏหมายอุดมศึกษา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และมาตรฐานการจัดการศึกษาของไทย

พร้อมทั้ง กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ต้องเข้าไปกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันเหล่านั้นและต้องประสานกระทรวงต่างประเทศเรื่องกระบวนการออกวีซ่านักศึกษาต่างชาติ และประสานกระทรวงแรงงาน เรื่องการลักลอบทำงาน เช่น ร้านขายอาหาร ขายของตามพื้นที่ต่างๆ หรือทำธุรกิจในไทย อย่างใกล้ชิด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง