'บางจาก'ทุ่มเงิน 2.1พันลบ.ซื้อหุ้นคืน หวังสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

'บางจาก'ทุ่มเงิน 2.1พันลบ.ซื้อหุ้นคืน หวังสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
21 พฤศจิกายน 2562
1,890

บอร์ด 'บางจาก คอร์ปอเรชั่น' อนุมัตทำโครงการซื้อหุ้นคืน 70 ล้านหุ้น วงเงินไม่เกิน 2,100 ล้านบาท หวังส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการทำกำไร มูลค่าพื้นฐานน่าจะมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันที่ปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ BCP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด)อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) จำนวน 70 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 5 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด วงเงินไม่เกิน 2,100 ล้านบาท โดยจะซื้อในตลาดหลักทรัพย์ เริ่มวันที่ 6 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2563

สำหรับการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท และมูลค่าพื้นฐานน่าจะมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันที่ปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน และเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพจากสถานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทในปัจจุบัน ที่บริษัทมีกำไรสะสม จำนวน 26,200 ล้านบาท มีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืนจำนวน 150 ล้านบาท ขณะที่ณ 30 ก.ย. 2562 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 2,280 ล้านบาท หากพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯในปัจจุบันประกอบดับแนวดน้มกระแสเงินสดรับในอนาคต บริษัทฯมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มซื้อหุ้นคืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: