มท2.ย้ำใช้น้ำประหยัด เพราะน้ำต้นทุนมีน้อย

มท2.ย้ำใช้น้ำประหยัด เพราะน้ำต้นทุนมีน้อย
21 พฤศจิกายน 2562
510

"นิพนธ์" รมช.มหาดไทย ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะน้ำต้นทุนมีน้อย พร้อมให้นำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการบริการกับประชาชนผู้ใช้น้ำประปา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พ.ย. 2562 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อปรับปรุงงานด้านการประปา โดยมีสมาชิก สปปท. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมจำนวนมาก

157432019164

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า โลกในยุคปัจจุบันมีความเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่อง "น้ำ" มนุษย์ได้นำความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งด้านอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

157432015593

ขณะเดียวกัน ความสะดวกสบายทางนวัตกรรม ทำให้มนุษย์ใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย โดยขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ปริมาณน้ำหายากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการและความร่วมมือจากหลายฝ่ายร่วมกัน เพื่อนำพาประเทศขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

157432020580

“สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 นั้น จากสถิติย้อนหลังพบว่าปริมาณน้ำในปีนี้มีน้อยกว่าปกติส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก จึงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้งเพราะน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำน้อยกว่าปกติ แต่ทั้งนี้การประปามีความมั่นใจและยืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนร่วมกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัด โดยใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และใช้เท่าที่จำเป็น หากทุกคนร่วมมือกันประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำ และเห็นคุณค่าของน้ำอย่างจริงจัง ก็จะสามารถประหยัดน้ำได้เป็นปริมาณมาก” นายนิพนธ์ กล่าว

157432021797

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง