ดีอีเอส ร่ายแผนงานดันสู่ดิจิทัลเต็มสูบ

ดีอีเอส ร่ายแผนงานดันสู่ดิจิทัลเต็มสูบ
21 พฤศจิกายน 2562
488

"สมคิด" ตรวจการบ้านดีอีเอส กระตุ้นดึงนโยบายรัฐปรับใช้กับดิจิทัล ปูพื้นฐานโค้ดดิ้ง-เตรียมคนไทยรับศตวรรษ 21

นอกจากนี้ ยังได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน และจัดการภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และตั้งใจดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ ตามที่ได้กล่าวมา ยกตัวอย่าง เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเมื่อรวมกับความต้องการใช้งานคอนเทนต์จากผู้ใช้บริการในประเทศไทย จะทำให้ความต้องการเข้าถึงคอนเทนต์รวมสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจในการลงทุนมมีการตั้งฐานข้อมูลของคอนเทนต์ โพรวายเดอร์

ทั้งนี้ ้จะมุ่งการพัฒนากำลังคนดิจิทัลรองรับอีอีซีเร่งรัดการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลปี 2561-2565 ประกอบด้วยแผนงานโครงการที่สำคัญ จำนวน 8 แผนงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.ดิจิทัล อินฟราสตรัคเจอร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานท่อ เสา สาย แผนงานอาเซียน ดิจิทัล ฮับ แผนงานบิ๊กดาต้า คลาวด์ และดาต้า เซ็นเตอร์ แผนงานอินฟรา ฟอร์ ไอโอที และแผนงาน 5จี 2. กลุ่มดิจิทัล แอพพลิเคชั่น และ นวัตกรรม ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ และสถาบันไอโอที แผนงานไอโอที สมาร์ทซิตี้ และแผนงานศูนย์กระจายสินค้าอัตโนมัติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง