'พิชญ์' ไร้แววจ่ายค่าปรับ ปั่นหุ้น 'โมโน-แจส'

'พิชญ์' ไร้แววจ่ายค่าปรับ ปั่นหุ้น 'โมโน-แจส'
21 พฤศจิกายน 2562
1,709

ก๊วนปั่นหุ้น “โมโน-แจส” ยอมจ่ายค่าปรับทางแพ่งแก่สำนักงานก.ล.ต. รายละ 5 แสนบาท แต่ยังไร้วี่แวว “พิชญ์ โพธารามิก” ที่ถูกสั่งปรับกว่า 156 ล้าน

จากกรณี ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้กับ นายพิชญ์ โพธารามิก และผู้ร่วมกระทำความผิดอื่นอีก 4 ราย คือ 1. นางเสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์ 2.นางลลนา ธาราสุข 3. นางสาวพร้อมศิริ สหบุญธรรม และ 4. นายพิรศักดิ์ เพิ่มบุญญรักษ์ ฐานสร้างราคาหุ้น บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO และผู้ร่วมกระทำความผิดรายอื่นอีก 3 ราย คือ 1.นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล 2.นางเสาวนิตย์ ถนอมสุวรรณ์ และ 3.นายพิรศักดิ์ เพิ่มบุญญรักษ์ กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS นั้น

รายงานข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดลหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ กรณีการสร้างราคาหุ้น MONO นั้น 1.นางเสาวนิตย์ 2.นางลลนา 3. นางสาวพร้อมศิริ และ 4. นายพิรศักดิ์ ยินยอมปฎิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง กำหนดให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง รายละ 5 แสนบาท 

157427126455

เนื่องจาก ระหว่างวันที่ 25 ส.ค.2558 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.2558 นายพิชญ์ เป็นแหล่งเงินทุน และได้ร่วมกับนางสาวเสาวนิตย์ นางลลนา นางสาวพร้อมศิริ นายพิรศักดิ์ ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ นายพัทธพล เพิ่มบุญญรักษ์ ซื้อขายหุ้น MONO ในลักษณะการเคาะซื้อผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือการพยุงราคาให้ราคาอยู่ในช่วงราคาที่ผู้กระทำความผิดต้องการ อันทำให้นักลงทุนอื่นเข้าใจผิดในราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น MONO

รวมถึง กรณี สร้างราคาหุ้น JAS 1.นายเกริกไกร 2.นางเสาวนิตย์ และ 3.นายพิรศักดิ์ ยินยอมปฎิบัต ตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง กำหนดให้ชำระค่าปรับทางแพ่ง รายละ 5 แสนบาท เนื่องจาก ระหว่างวันที่ 13 พ.ย.2558 ถึงวันที่ 11 มี.ค.2559 นายพิชญ์ เป็นแหล่งเงินทุน ได้รู้เห็นตกลงกันร่วมกันกับ นายเกริกไกร นางเสาวนิตย์ และนายพิรศักดิ์ ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ นายเกริกไกร นางเสาวนิตย์ นายพิรศักดิ์ และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ นายพัทธพล ซื้อขายหุ้น JAS เพื่อสร้างราคาให้ผิดไปจากสภาพปกติ 

โดยนายเกริกไกร มีพฤติกรรมผลักดันราคาระหว่างวัน ด้วยการเข้ามาเคาะซื้อหุ้น JAS ในราคาตลาดเพื่อพยุงราคาระหว่างวัน และในบางช่วงเวลามีการผลักดันราคาในระหว่างวันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีพฤติกรรมควบคุมราคาปิดให้ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนนางเสาวนิตย์ นายพิรศักดิ์ และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายพัทธพล มีการซื้อขายหุ้น JAS สอดคล้องกับนายเกริกไกร และมีการจับคู่ซื้อขายกันเองในสัดส่วนที่สูง

ทั้งนี้ยังไม่พบว่า นายพิชญ์ โพธารามิก มีการจ่ายค่าปรับการสร้างราคาหุ้น MONO และ JAS มูลค่าปรับรวม 156.61 ล้านบาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: