ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกล้มละลายนามสกุลดัง 'พรหมศิริ'

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกล้มละลายนามสกุลดัง 'พรหมศิริ'
20 พฤศจิกายน 2562
2,416

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกล้มละลายนามสกุลดัง “พรหมศิริ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องยกเลิกการล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 241/2532 กองบังคับคดีล้มละลาย 1 ศาลแพ่ง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2533 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ นายสุรินทร์ พรหมศิริ จำเลยที่ 2 นายศิริ จันหมณี จำเลยที่ 3 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2533 นั้น

บัดนี้ ศาลแพ่งได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายสุรินทร์ พรหมศิริ จําเลยที่ 2 นายศิริ จันทมณี จําเลยที่ 2 ตามมาตรา 135(4) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
พินภณา จะนุรัตน์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

1574238361100

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง