ด่วน! มติกกต.สั่ง 'อนาคตใหม่' ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่ม ปมพรรคกู้เงิน 'ธนาธร' เข้าข่ายผิดกม.

ด่วน! มติกกต.สั่ง 'อนาคตใหม่' ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่ม ปมพรรคกู้เงิน 'ธนาธร' เข้าข่ายผิดกม.
19 พฤศจิกายน 2562
3,891

กกต.มีมติเอกฉันท์ สั่งพรรคอนาคตใหม่ ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่ม ปมกู้ยืมเงิน "ธนาธร" หลังพบเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง ห้ามบริจาคหรือประโยชน์อื่นใด เกิน 10 ล้านต่อพรรคต่อปี


วันนี้ (19 พ.ย.) สำนักงานกกต. เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมพิจารณาสํานวนการสืบสวน กรณีมีผู้กล่าวหาว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามมาตรา 66พ.ร.ป.ว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท ต่อพรรคการเมืองต่อปี

อ่านข่าว-ศาลนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้อง 'ธนาธร' เอาผิด '7 กกต.' 3

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของสํานักงาน กกต. และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ได้ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดทุกประการแล้ว มติของ กกต. พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป โดยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งใดเคยเรียกเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใด

157412950590

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง