'กองทุนหมู่บ้าน' เฮ! รัฐเตรียมอัดฉีดเงิน-พักชำระหนี้เป็นของขวัญปีใหม่

'กองทุนหมู่บ้าน' เฮ! รัฐเตรียมอัดฉีดเงิน-พักชำระหนี้เป็นของขวัญปีใหม่
18 พฤศจิกายน 2562
10,853

กองทุนหมู่บ้านฯเตรียมอัดฉีดเงินลง 8 หมื่นกองทุนฯทั่วประเทศ พร้อมอนุมัติเงื่อนไขพักชำระหนี้ “นที” ชี้ให้สมาชิกกองทุนปลูกไม้มีค่าเพื่อใช้ค้ำประกันหนี้ที่ค้างชำระได้ คาดอนุมัติได้ทันเป็นของขวัญปีใหม่

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ที่มีนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันนี้ (18 พ.ย.) ว่าที่ประชุมฯได้รับทราบ 4 โครงการใหญ่ที่กองทุนหมู่บ้านเตรียมจะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ไปพิจารณารายละเอียดและแหล่งเงินทุนต่างๆภายใน 2 สัปดาห์และเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ฯพิจารณาเพื่ออนุมัติภายในเดือน ธ.ค.นี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศกว่า 80,000 กองทุน ต่อไป

สำหรับมาตรการที่สำคัญที่จะมีการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่ การพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมสวัสดิการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  โครงการโฆษกอาสาประชารัฐ ซึ่งตั้งเป้าพัฒนาแกนนำจากทุกตำบล ทั่วประเทศ ประมาณ 8,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งเครือข่ายกองทุนฯ แต่ละตำบลการคัดเลือกผู้แทนขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ประสานทำความเข้าใจระหว่างสมาชิกกับกองทุน และระหว่างประชาชนในหมู่บ้านกับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สื่อสาร” การทำงานและนโยบายต่าง ๆ ของรัฐไปถึงประชาชน และสะท้อนความต้องการของประชาชนกลับมาที่รัฐได้อย่างถูกต้อง โดยจะได้รับการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ตามหลักสูตรที่ สทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องการผลิตข่าว การเขียนข่าว การส่งข่าว  โดยใช้สื่อต่างๆ ควบคู่การอบรมเรื่องบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในบทบาทของโฆษกชุมชน

นอกจากนี้ ที่ประชุม กทบ. ยังรับทราบโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา โดยมองว่ากองทุนเกือบ 8 หมื่นกองทุน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ กว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ จะเป็นกำลังและพลังสำคัญ ในการร่วมกันปลูกต้นไม้ ทั่ว กองทุนฯ จะเข้ามามีบทบาทและสามารถติดตามกำกับให้ โดยอาจใช้เงื่อนไขนี้กับสมาชิกที่พักชำระหนี้หรือลดดอกเบี้ย ซึ่งต้องปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักค้ำประกันและเป็นสินทรัพย์  โดยมองว่ากองทุนกว่า 8 หมื่นกองทุน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ กว่า 13 ล้านคนทั่วประเทศ จะเป็นกำลังและพลังสำคัญ ในการร่วมกันปลูกต้นไม้ ทั่วแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ กองทุนฯ จะเข้ามามีบทบาทและสามารถติดตามกำกับให้ โดยอาจใช้เงื่อนไขนี้กับสมาชิกที่พักชำระหนี้หรือลดดอกเบี้ย ซึ่งต้องปลูกต้นไม้เพื่อเป็นหลักค้ำประกัน

 “วันที่  25 กรกฎาคมปีหน้าจะเป็นวันขึ้นปีที่ 20 ของกองทุน จึงควรเชิญชวนเชิญชวนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ  ทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ถ้าทั้งเกือบ 8 หมื่น กองทุนในปัจจุบัน ช่วยกันปลูกกองทุนฯ ละประมาณ 1,000 ต้น ก็จะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80 ล้านต้นทั่วประเทศโดยทันที นอกจากจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ป้องกันปัญหาภัยธรรมชาติ และสร้างสินทรัพย์ให้กับหมู่บ้านและ ชุมชนแล้ว ต้นไม้จะเป็นการออมให้กับสมาชิกกองทุนสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะทำให้สามารถหลุดพ้นจากกับดักหนี้ได้เป็นอย่างดี” นายนที กล่าว

157407828022

นายนทียังกล่าวด้วยว่าในวันนี้ได้รายงานให้ทราบว่า ที่ประชุม กทบ. ครั้งนี้ ได้มีมติรับทราบและชื่นชมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย สทบ. ได้คะแนน A ในลำดับที่ 156 จากจำนวนหน่วยงานทั่วประเทศกว่า 8,000 องค์กร ด้วยคะแนนสูงกว่า 90%

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง