'พ.อ.สุชาติ' ประกาศเปลี่ยนพัฒนา 'สงขลา' ก้าวกระโดด

'พ.อ.สุชาติ' ประกาศเปลี่ยนพัฒนา 'สงขลา' ก้าวกระโดด
18 พฤศจิกายน 2562
1,502

"พ.อ.สุชาติ" ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.สงขลา ประกาศ สงขลาต้องมีการเปลี่ยนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและความมั่นคง ขอแรงรัฐบาลหนุน เชื่อจะก้าวกระโดด

พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล อดีตผู้อำนวยการเลือกตั้งภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.) ซึ่งมีการพบปะพูดคุยหารือร่วมรับประทานอาหารร่วมกันกับกลุ่มสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ จัดขึ้นที่ร้านอาหารครัวต้นตาล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พ.อ.สุชาติ กล่าวว่า เดิมนั้น จ.สงขลา เป็นเมืองหลักของภาคใต้ แต่ปัจจุบันเมืองหลักของภาคใต้มีเพิ่มขึ้น ทั้ง จ.ภูเก็ต จ.สุราษฎร์ธานี ฉะนั้น จ.สงขลา จะนิ่งเฉยไม่ได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและทางด้านความมั่นคงโดย จ.สงขลา ยังมีงานทางด้านความมั่นคง ที่สำคัญคนเป็นนายก อบจ.สงขลา จะยังอยู่อย่างเดิมไม่ได้อีกแล้ว ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นเจ้าภาพใหญ่ที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาธุรกิจการท่องเที่ยว และประเด็นความมั่นคง

พ.อ.สุชาติ กล่าวอีกว่า จะต้องเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนรถไฟฟ้าระยะทาง 100 กม. จากด่านนอกเทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา รอยต่อ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ในฐานะนักท่องเที่ยวหลัก จ.สงขลา ถนนกาญจนวานิชจรดถึงถนนเพชรเกษมเข้าสู่ตัวเมืองสงขลา และจะมีรถไฟฟ้ารางเบาวิ่งบริการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยผลดี ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเวนคืนที่ดิน ซึ่งตรงนี้ผู้ใหญ่ระดับสูงในรัฐบาลเห็นด้วยสำหรับการลงทุนจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือว่าการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนก็ได้จะสอดรับกับ จ.สงขลา ที่มีทั้งสนามบินนานาชาติ และท่าเรือน้ำลึกสงขลา สำนักงานศูนย์กลางราชการ และศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงิน การค้าและที่สำคัญคือเมืองกีฬา

พ.อ.สุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า แต่จะต้องไม่ลืมรอบนอกชนบทรากหญ้า จ.สงขลา อบจ.สงขลา จึงมีนโยบายนำเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาทเข้าสู่รากหญ้า เพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่างๆ โดยผ่านผู้นำกำนัน ผู้ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลต่างๆ โดยการนำเสนอโครงการเข้ามา จากการทำประชาคมจาก อบจ.สงขลา ที่มีงบประมาณ 2,500 ล้านบาท ปีโดย จ.สงขลา มีเป็น 3 ส่วน 1. ส่วนคาบสมุทรสทิงพระ ตั้งแต่ อ.ควนเนียง กระแสสินธุ์สิงหนครและ อ.ระโนดมีภาคการเกษตรและภาคการประมง จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเพื่อลงทุนการพัฒนาให้สอดรับ 2. เขตเมืองจะต้องเร่งดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ และ 3. เขตความมั่นคง อำเภอชายแดน ตั้งแต่ อ.จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย สะเดา ที่จะดำเนินการพัฒนาให้สอดรับเช่นกัน ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่มีความต่างกันในการพัฒนาและส่งเสริมทั้งหมดจะต้องช่วยตัวเองและจะต้องอาศัยรัฐบาล เข้าเสริมสนับสนุนแล้ว จ.สงขลาก็จะเกิดการก้าวกระโดดทันที

พ.อ.สุชาติ กล่าวถึงประเด็นเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวในฐานะ จ.สงขลา เป็นเมืองชายแดน โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ การจะมีการเพิ่มเวลาการท่องเที่ยว จากเที่ยงคืนไปถึง 3-4 เพื่อสันทนาการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จะต้องหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องแก้ด้วยการเมืองการเมืองจะแก้ไขได้ทั้งหมด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: