ปชช.54% อยากให้รัฐบาลช่วย 'คุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ไม่ขึ้นภาษี'

ปชช.54% อยากให้รัฐบาลช่วย 'คุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ไม่ขึ้นภาษี'
17 พฤศจิกายน 2562
1,809

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช. กว่า 54% อยากให้รัฐบาลช่วย "คุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ไม่ขึ้นภาษี"

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น
1,207 คน ระหว่างวันที่12-16 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้
1. “5 อันดับ ปัญหาเศรษฐกิจ” ที่รุมเร้าประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1 ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง 65.54%
สาเหตุจาก สินค้ามีต้นทุนสูง ทุกอย่างปรับขึ้นราคา รัฐขึ้นภาษีสินค้าต่าง ๆ ทำให้มีราคาแพงขึ้น นายทุนเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ
วิธีแก้ไข คือ ควบคุมราคาสินค้า มีส่วนลดสำหรับประชาชน ลดราคาน้ำมัน ของกินของใช้ดำเนินการกับผู้ที่เอารัดเอาเปรียบอย่างจริงจังฯลฯ

อันดับ 2 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ 39.19%
สาเหตุจาก รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ค่อยได้ผล เงินบาทแข็ง ท่องเที่ยวซบเซา เศรษฐกิจโลกตกต่ำฯลฯ
วิธีแก้ไข คือ รัฐบาลแก้ปัญหาให้ตรงจุด มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ

อันดับ 3 การว่างงาน ตกงาน 31.76%
สาเหตุจาก เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีงานทำ สถานประกอบการขาดทุนต้องปิดตัวลง ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง คนงานถูกเลิกจ้าง ฯลฯ
วิธีแก้ไข คือ ไม่เลือกงาน ลดรายจ่าย หางานพิเศษทำ รัฐบาลมีนโยบายเร่งช่วยเหลือคนตกงาน ชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ

อันดับ 4 รายได้ลดลง เงินไม่พอใช้ 25.68%
สาเหตุจาก องค์กร สถานประกอบการมีกำไรลดลง ต้องลดรายจ่าย ให้ค่าตอบแทนลดลง ข้าวของแพง รายจ่ายสูง ฯลฯ
วิธีแก้ไข คือ ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาษี ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาชำระหนี้ ช่วยเหลือคนยากจน ฯลฯ

อันดับ 5 การส่งออก การค้าและการลงทุน 17.48%
สาเหตุจาก เศรษฐกิจโลกซบเซา ต่างชาติภาคเอกชนไม่กล้าลงทุน ส่งออก-นำเข้ามีปัญหา ค่าเงินบาทแข็งทำให้ได้กำไรลดลง ฯลฯ
วิธีแก้ไข คือ รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติและนักลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม ฯลฯ

2. เรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด คือ
อันดับ 1 ควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ไม่ขึ้นภาษี 54.34%
อันดับ 2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเร่งด่วน สร้างงานสร้างรายได้ ขึ้นเงินเดือน 38.41%
อันดับ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 31.15%

3. ใคร? หรือ หน่วยงานใด? ที่ประชาชนคาดหวังให้เข้ามาช่วยเหลือ
อันดับ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายรัฐบาล 47.90%
อันดับ 2 กระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง พาณิชย์แรงงาน อุตสาหกรรม เกษตรฯ 32.84%
อันดับ 3 ฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ 24.94%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง