สาส์นจาก “โป๊ป” ถึงประชาชนไทย

สาส์นจาก “โป๊ป” ถึงประชาชนไทย
16 พฤศจิกายน 2562
1,944

“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส” ผู้นำศาสนจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ช่วงระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 

ล่าสุด วาติกันนิวส์ เผยแพร่คลิปวิดีโอ สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงส่งสาส์นถึงคนที่อาศัยอยู่เมืองไทย ในโอกาสที่พระองค์จะเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 - 23 พ.ย.นี้  

โดยมีใจความว่า เพื่อน ๆ ที่รัก  ในช่วงก่อนการเดินทางเพื่อเผยแพร่ศาสนาของข้าพเจ้าที่ประเทศไทย ข้าพเจ้าขอทัก ทายพวกท่านด้วยความรัก ข้าพเจ้ารู้ว่า ในฐานะที่เป็นชาติที่มีหลายเชื้อชาติและความหลากหลาย พร้อมด้วยจิตวิญญาณและประเพณีทางจิตวิญญาณที่มั่งคั่ง 

ประเทศไทยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่เพียงแต่ในหมู่ประชาชนของตนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโลกซึ่งบ่อยครั้งต้องเจอกับความบาดหมาง การแบ่งแยก การถูกยกเว้น ความมุ่งมั่นที่จะสร้างเอกภาพโดยเคารพศักดิ์ศรีของชาย หญิงและเด็กทุกคนเช่นนี้ สามารถทำหน้า ที่เป็นแรงบันดาลใจ 

สำหรับความพยายามที่ผู้คนผู้มีไมตรีจิตทั่วโลกจะทำ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่และแท้จริงสำหรับครอบครัวมนุษย์ของเราเพื่อความเป็นปึกแผ่น ความยุติธรรมและการใช้ชีวิตอย่างสุขสงบ

ในระหว่างการเดินทางของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะมีโอกาสได้พบปะกับชุมชนคาทอลิกในไทยเพื่อสนับสนุนพวกเขาในความศรัทธาของพวกเขา และในการมีส่วนร่วมที่พวกเขาทำเพื่อสังคมทั้งหมด พวกเขาเป็นคนไทย และจะต้องทำงานเพื่อบ้านเกิดของพวกเขา 

“ข้าพเจ้ายังหวังที่จะเสริมสร้างความผูกพันของมิตรภาพที่เราแบ่งปันกับพี่น้องชาวพุทธชายหญิงมากมายที่เป็นประจักษ์พยานได้อย่างดี ถึงความอดทนและความสามัคคี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนของพวกท่าน ข้าพเจ้าหวังว่าการเยี่ยมของข้าพเจ้าจะช่วยเน้นความสำคัญของการพูดคุยกันระหว่างศาสนา ความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือฉันท์พี่น้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการคนยากคนจน ผู้ขัดสนและในการรับใช้เพื่อสันติภาพ ในช่วงเวลานี้เราจำเป็นต้องทำงานเพื่อสันติภาพอย่างมาก” 

ข้าพเจ้ารู้ว่าผู้คนมากมายกำลังทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเยือนของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ ในวันเหล่านี้ เพื่อนที่รักทุกคน ข้าพเจ้า

ขอนำท่านเข้าสู่การอธิษฐานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ท่าน ให้ครอบครัวของท่าน ให้ประเทศของท่าน; และท่านโปรดอธิษฐานให้ข้าพเจ้าด้วย ขอบคุณมาก 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: