โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กต. จำนวน 2 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กต. จำนวน 2 ราย
16 พฤศจิกายน 2562
1,506

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 ราย

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

 1. นางสาวนิธิวดี มานิตกุล ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

2. นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย

พระราชสาส์นตราตั้ง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562

              ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน .. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

157386793516

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง