บินไทยอ่วมไตรมาส3ขาดทุน4.6พันล้าน ส่วน9เดือนขาดทุนหมื่นล้านสูงขึ้น270%

บินไทยอ่วมไตรมาส3ขาดทุน4.6พันล้าน ส่วน9เดือนขาดทุนหมื่นล้านสูงขึ้น270%
15 พฤศจิกายน 2562
1,932

บินไทยแจงผลประกอบการไตรมาส 3 พิษแข่งขันรุนแรง ฉุดขาดทุน 4.6 พันล้าน ส่วน9เดือนขาดทุนหมื่นล้านสูงขึ้น270%

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า บริษัท การบินไทยจำกัด(มหาชน) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 โดยพบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 4,680 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 994 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 27.0% โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 4,682 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 2.14 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.44 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้นราว 25.9%

ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไตรมาส 3 ของปี 2562 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 45,016 ล้านบาท ต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 2,937ล้านบาท หรือราว 6.1% โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากปัจจับลบ ที่ส่งผลต่อการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าและการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้รายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลงรวม 4,605 ล้านบาท หรือราว 10.4% แต่มีการปรับปรุงบัญชีหนี้สินค่าธรรมเนียมสนามบิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราคาบัตรโดยสารที่เรียกเก็บจากผู้โดยสารก่อนปี 2559 โดยนำมารับรู้เป็นรายได้อื่นๆ จำนวน 1,976 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่ายรวมของงวดดังกล่าวอยู่ที่ 47,858 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 4,029 ล้านบาท หรือราว 7.8% สาเหตุหลักเกิดจากค่าน้ำมันที่ลดลง 2,107 ล้านบาท ประมาณ 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันลดลง 12.2% ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมน้ำมันลดลงจากปีก่อน 1,914 ล้านบาท ประมาณ 5.4% สาหตุหลักเกิดจากการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายเงินทดแทนวันหยุดประจำปี (วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ใช้ไม่หมดภายใน3ปีตามที่ระเบียบบริษัทกำหนด) ที่รับรู้รายการเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินสำหรับปี 2558-2561 รวมประมาณ 1,261 ล้านบาท ประกอบกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ ลดลง   

ขณะที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ที่ 919 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 258,194 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 10,527 ล้านบาท หรือราว 3.9% มีหนี้สินรวมเท่ากับ 245,719 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 จำนวน 2,546 ล้านบาท หรือราว 1.0% และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 12,475 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 7,981 ล้านบาท หรือราว 39.0%

ทั้งนี้หากรวมผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ การบินไทยยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนอยู่ที่ 10,782 ล้านบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 7,875 ล้านบาท หรือราว 270.9%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง