เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์

เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์
17 พฤศจิกายน 2562 | โดย วลัญช์ สุภากร / @taste
808

ชวนเที่ยวงาน 'เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์' ซื้อน้ำมันเมล็ดชาที่ได้ชื่อว่าเป็น ‘น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก’ ใช้ปรุงเป็นน้ำสลัดและทำอาหารที่ต้องผ่านความร้อนก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่วมด้วยผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของ 'มูลนิธิชัยพัฒนา' อีกหลายรายการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้ ‘มูลนิธิชัยพัฒนา’ ร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์ เพื่อให้ความรู้เรื่องคุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดชา การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สูงด้วยการปลูกต้นชาน้ำมัน การฟื้นฟูป่าไม้ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์ และผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น

การจัดงาน เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์ ครั้งนี้ ถือเป็นการสัญจรครั้งที่ 5 

โดยใน ครั้งที่ จัดที่ห้างเดอะมอลล์ โคราช เมื่อเดือนสิงหาคม 2561, ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน เดือนธันวาคม 2561, ครั้งที่ 3 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เดือนมกราคม 2562 และ ครั้งที่ 4 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เดือนสิงหาคม 2562 

การจัดงานทั้ง 4 ครั้ง ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประชาชนได้รู้จัก ‘น้ำมันเมล็ดชา’ และสินค้าของ ภัทรพัฒน์ เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดแนวคิดในการจัดงานสัญจรต่อเนื่องไปยังภูมิภาคและสถานที่ต่างๆ

157372550977

น้ำพริกมะขามแม่ประนอมสูตรน้ำมันเมล็ดชา

157372551019

เมนูรังสรรค์จากซอสเต้าเจี้ยวสูตรน้ำมันเมล็ดชา

สำหรับ เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนาสัญจรครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าพารากอน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-20 พฤศจิกายน 2562 บริเวณชั้น G กูร์เมต์ มาร์เก็ต นับเป็นอีกครั้งของความร่วมมืออันดีระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปฯ เพื่อเผยแพร่พระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่อง คนอยู่ร่วมกับป่า” และพระราชดำริใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ให้นำเมล็ดพันธุ์ต้นชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาศึกษาทดลองปลูกในประเทศไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจในสุขภาพ​

157372550958

ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์, นงนุช นามวงศ์, สุเมธ ตันติเวชกุล, ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล, ชัยรัตน์ เพชรดากูล นำเสนอน้ำมันเมล็ดชาภัทรพัฒน์

“น้ำมันเมล็ดชา เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจของมูลนิธิชัยพัฒนา อันเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำริให้ทดลองปลูกและพัฒนาน้ำมันที่มีคุณประโยชน์และคุณค่าเปรียบดั่งน้ำมันมะกอกแห่งตะวันออก หรือน้ำมันเมล็ดชาเนื่องด้วยมีคุณประโยชน์มากมาย โดยสามารถใช้ทาผิวได้ รวมถึง ใช้ประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังมีสรรพคุณที่สูงกว่าน้ำมันมะกอก คือ สามารถทนความร้อนได้มากกว่าอีกด้วย ในวันนี้ที่กระแสสุขภาพกำลังได้รับความนิยมเช่นนี้ ในเมื่อเราได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆ เราจึงอยากให้ประชาชนคนไทยได้เปิดใจและลองใช้ด้วยการนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางที่มากขึ้น เช่นใน กูร์เมต์ มาร์เก็ต และมูลนิธิชัยพัฒนาจะยังคงเดินหน้าพัฒนาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อสร้างประโยชน์สุขบนแผ่นดินนี้สืบไป” ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม

ชม - นิทรรศการ การเดินทางของ ‘น้ำมันเมล็ดชา’ จากประเทศจีนสู่เทือกเขาสูงในไทย จนเกิด ‘น้ำมันเมล็ดชา’ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก’ หนึ่งในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ‘สร้างป่า สร้างอาชีพ ก่อเกิดน้ำมันเพื่อสุขภาพ’ พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย

157372550973

แฮมน้ำหวานดอกมะพร้าวผสมน้ำมันเมล็ดชา

ช้อป - น้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์และสินค้าภัทรพัฒน์ (PATPAT) ผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาในราคาพิเศษที่จัดมาเพื่องานนี้เท่านั้น อาทิ น้ำมันเมล็ดงาม้อนชนิดแคปซูล, ชาสมุนไพรชัยพัฒนา ๑, น้ำหวานดอกมะพร้าว, ดอกเกลือ, ชุดบำรุงผิวกลิ่นหอมหมื่นลี้, กระเป๋าเสื่อกก และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากน้ำมันเมล็ดชาคัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อนำมาจำหน่ายในงานนี้เท่านั้น อาทิ ไส้กรอกเวียนนาผสมน้ำมันเมล็ดชา, แฮมน้ำหวานดอกมะพร้าวผสมน้ำมันเมล็ดชา, น้ำพริกแม่ประนอมสูตรน้ำมันเมล็ดชาซอสเต้าเจี้ยวสูตรน้ำมันเมล็ดชา, กะปิผัดน้ำมันเมล็ดชา ฯลฯ

157372550939

ไส้กรอกเวียนนาผสมน้ำมันเมล็ดชา

157372550997

ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล ปรุงเมนูสลัดเห็ดกรอบ

ชิม - อาหารเมนูพิเศษ ที่ปรุงโดยเชฟชื่อดังทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสาธิตการปรุงอาหารจากน้ำมันเมล็ดชาให้ได้ชมและชิมกันตลอดทั้งงาน โดยในวันเปิดงานได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล แชร์ไอเดียในการรังสรรค์เมนูจานพิเศษจากน้ำมันเมล็ดชา ที่สามารถทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน และยังได้สุขภาพ อย่างเมนู สลัดเห็ดกรอบ โดยใช้น้ำมันเมล็ดชาทั้งทำน้ำสลัดและทอดเห็ด จนได้เห็ดที่เหลือง กรอบ 

น่ารับประทานและดีต่อสุขภาพ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: