'เลขาฯศาลยุติธรรม' สั่งด่วนที่สุด มาตรการปลอดภัยเข้ม 31 ข้อ

'เลขาฯศาลยุติธรรม' สั่งด่วนที่สุด มาตรการปลอดภัยเข้ม 31 ข้อ
14 พฤศจิกายน 2562
386

เลขาธิการศาลยุติธรรม สั่งด่วนที่สุด มาตรการปลอดภัยเข้ม 31 ข้อ ห้องขังแข็งแรง-มีช่องทางพิเศษส่งผู้ต้องขังเข้าห้องพิจารณาไม่ผ่าน ปชช. /รปภ.ศาล 24 ชม.ตื่นตัวตรวจค้น/เครื่องตรวจอาวุธไม่ขาด

ส่วนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติตามกฎ , ระเบียบ , ข้อบังคับ เชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด 2.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณภายในและภายนอกอาคารที่กำหนด 3.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะมีผู้เข้ารับเวรต่อเนื่องไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ที่มาเข้ารับเวรจึงจะออกไปจากสถานที่ได้ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา) 4.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในทุกรูปแบบ 5.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ให้นำติดตัวไปและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องคอยดูแลรักษาเครื่องแบบอุปกรณ์-เครื่องมือให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 6.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้ 7.ดูแลป้องกัน รักษาทรัพย์สินของบุคลากร , อาคาร และสถานที่ของศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัยและเหตุร้ายอื่นๆ 8.ดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการในบริเวณศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

9.ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง 10.ดูแลการผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ 11.อำนวยความสะดวกการจราจรทางเข้า-ออกและภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ 12. เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออกอาคารหรือสถานที่ ตามที่ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดให้ 13. ในยามวิกาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องเดินตรวจตราตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบ 14.ดูแลป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนายที่เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องผ่านการฝึกอบรมในการดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง หากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามจนไม่สามารถดับได้อันนำมาซึ่งความเสียหายอย่างรุนแรง 15.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน เพื่อรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะได้หาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกัน 16. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่วนการเยี่ยม และของเยี่ยมสำหรับผู้ต้องขังขณะอยู่ที่ศาลนั้น ให้เรือนจำ / ทัณฑสถาน งดเยี่ยมและรับฝากสิ่งของจากญาติผู้ต้องขังทุกศาลที่เรือนจำฯรับผิดชอบอยู่ โดยจัดทำประกาศแจ้งให้ญาติผู้ต้องขังทราบว่าหากญาติมีความประสงค์จะเยี่ยมหรือฝากสิ่งของให้กับผู้ต้องขัง ขอให้ติดต่อกับผู้ต้องขังที่เรือนจำโดยตรงทั้งนี้ให้รวมถึงเรือนจำ / ทัณฑสถานในส่วนภูมิภาคด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง