กมธ.บุกถก 'มท.2' คาดลต.ท้องถิ่นหลังจาก พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้มี.ค.

กมธ.บุกถก 'มท.2' คาดลต.ท้องถิ่นหลังจาก พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้มี.ค.
13 พฤศจิกายน 2562
431

กมธ.กระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นฯ สภาฯ บุกถก “นิพนธ์” คาดลต.ท้องถิ่นต้องหลังจาก พ.ร.บ.งบ 63 มีผลบังคับใช้แล้วต้นมี.ค.

เมื่อเวลา 13.30 . ที่ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)  ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎรที่มีนายซูการ์โน มะทา เป็นประธาน  เข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น และการบริหารรูปแบบพิเศษ

โดยนายนิพนธ์  กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยินดียิ่งที่คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนของท้องถิ่น ซึ่งสามารถยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยการหารือในประเด็นต่างๆกับคณะกรรมาธิการฯ อาทิ ความคืบหน้าการเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) การเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในการกำหนด  เพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้ง โดยมีเงื่อนไขในการกำหนดเวลาการเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขที่จะต้องออกระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย และการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการเลือกตั้งแต่ละระดับของ อปท. ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563

รวมถึงเรื่องที่มท.สั่งการให้ผวจ.เร่งดำเนินการกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้มีตำแหน่งใน อปท.ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพ..62 การใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณให้ อปท.ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องต่าง ในอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณคณะกรรมาธิการฯที่ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อให้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆอย่างสูงสุดต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง