'หุ่นยนต์ ดิจิทัลซิตี้ ระบบเสมือน' เปลี่ยนชีวิตคนปี 2573

'หุ่นยนต์ ดิจิทัลซิตี้ ระบบเสมือน' เปลี่ยนชีวิตคนปี 2573
14 พฤศจิกายน 2562
511

เมืองต่างๆ จะลุกขึ้นมามีชีวิตผ่านเครือข่ายต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุอัจฉริยะ ระบบรายงานผลด้วยตัวเอง และการวิเคราะห์ด้วยพลังเอไอ

4.ผู้ช่วยและระบบกฏเกณฑ์ขั้นตอนวิธีต่างๆ (Agents and Algorithms) พวกเราแต่ละคนจะได้รับการดูแลสนับสนุนจาก “ระบบปฏิบัติการเพื่อการดำรงชีวิต” ที่เป็นส่วนตัวสามารถคาดเดาได้ถึงความต้องการของเรา และให้การสนับสนุนภารกิจต่างๆ ในแต่ละวันแบบเชิงรุก เพื่อทำให้มีเวลาว่างเพิ่มมากยิ่งขึ้น

5.โซเชียลไลฟ์ของหุ่นยนต์ (Robot with Social Lives) หุ่นยนต์จะกลายมาเป็นเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของเรา ช่วยเพิ่มทักษะ และขยายขีดความสามารถของเราในด้านต่างๆ หุ่นยนต์จะแบ่งปันความรู้ที่ได้รับใหม่ไปยังเครือข่ายโซเชียลหุ่นยนต์ ไปยังนวัตกรรมคลาวด์ซอร์ส และกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์

“การเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ของเรากับเทคโนโลยีจะมีความแตกต่างออกไปอย่างมหาศาลในปี 2573 และเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรคือความสัมพันธ์ในระยะยาวของเผ่าพันธ์ที่แตกต่าง (symbiotic) และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งต่างๆ ที่เกื้อกูลกัน” ปัง ยี เบ็ง รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชียใต้ เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าว 

แนะไทยเร่ง “รับมือ”ต่อยอด 

นพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า เทคโนโลยีเกิดใหม่ต่างๆ จะปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในรูปแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน จากการที่ภาครัฐกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยแผนงานไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเป้าหมายดิจิทัลไทยแลนด์ การลงทุนที่สำคัญจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการกำกับดูแลสำหรับระบบเอไอ การชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปจนถึงการสร้างอัตลักษณ์ดิจิทัล (digital identities) 

"สิ่งสำคัญสำหรับเรา คือ การพูดคุยและค้นหาแนวทางในการที่เราจะสามารถทำให้อนาคตนี้เป็นจริงด้วยความร่วมมือของมนุษย์และเครื่องจักรที่ครบถ้วนสมบูรณ์” นพดล กล่าว 

157364586056

ขณะที่ ผลวิจัยครั้งนี้ยังมีการคาดการณ์ที่สำคัญ  องค์กรธุรกิจจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศไทย กำลังเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้ว การสำรวจส่วนหนึ่ง เผยให้เห็นถึงมุมมองของผู้นำทางธุรกิจของไทย เช่น 89% คาดหวังว่า พวกเขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้เวลาด้วยการจัดการภาระการงานด้วยระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

60% ในไทยพร้อมตอบรับเครื่องจักร ที่กำลังกลายเป็นเครื่องจักรที่คิดและทำงานได้ด้วยตัวเอง (self-aware) ขณะที่ มากกว่าครึ่งของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น รวมทั้งไทยที่ ระบุว่าพวกเขาคาดว่า เน็ตเวิร์ค เรียลิตี้  จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในอนาคต ส่วน 78% กล่าวว่า พวกเขาพร้อมตอบรับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงทั้งวีอาร์ และเออาร์ในทุกวัน157364589738

นอกจากนี้ ในไทยยังมีความกังวลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม โดย 61% คาดว่าในปี 2573 ผู้นำธุรกิจจะกังวลต่อความเป็นส่วนตัวมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่ 69% ระบุว่าพวกเขาพิจารณาให้ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในความสำคัญอันดับต้นๆ 

38% เรียกร้องให้มีการออกระเบียบและความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เอไอ รวมถึงกรณีของผลกระทบที่มีจะมีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลทางดิจิทัล และ 90% ยอมรับว่าการปฏิรูปดิจิทัลควรขยายครอบคลุมไปให้ทั่วทั้งองค์กรของพวกเขามากกว่าเดิม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง