ก.ล.ต.'ศักรินทร์ ร่วมรังษี' ขึ้นแท่นรองเลขาธิการ ก.ล.ต. ดีเดย์ 1ม.ค.63

ก.ล.ต.'ศักรินทร์ ร่วมรังษี' ขึ้นแท่นรองเลขาธิการ ก.ล.ต. ดีเดย์ 1ม.ค.63
13 พฤศจิกายน 2562
613

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง พร้อมดันนายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการสายบังคับใช้กฎหมาย เป็น รองเลขาธิการ ดูแลสายบังคับใช้กฎหมายและสายกฎหมาย มีผล 1 ม.ค.63

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ก.ล.ต. จึงเปิดเผยการปรับปรุงการมอบหมายงาน และรายละเอียดการแต่งตั้ง ดังนี้1. ให้ นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ ดูแลสายบังคับใช้กฎหมายและสายกฎหมาย เป็น รองเลขาธิการ ดูแลสายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สายธุรกิจตัวกลางและตลาด และสายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน,2. แต่งตั้ง นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย เป็น รองเลขาธิการ ดูแลสายบังคับใช้กฎหมายและสายกฎหมาย และ3. แต่งตั้ง นายเอนก อยู่ยืน ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายศักรินทร์ ร่วมรังษี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริก เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2557 ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย และสายกฎหมาย ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขณะที่นายเอนก อยู่ยืน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ด้านการจัดการธุรกิจ (สาขาการเงิน) จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2539 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาบริษัท และฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง