เอกชนมันสำปะหลังชี้ ราคาพุ่ง ส่อรัฐไม่ต้องจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ 

เอกชนมันสำปะหลังชี้ ราคาพุ่ง ส่อรัฐไม่ต้องจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ 
12 พฤศจิกายน 2562
4,960

เอกชนค้ามันสำปะหลังเผยมันฯ ราคาพุ่งหลังผลผลิตน้อยกว่าความต้องการทำ รัฐอาจไม่ต้องจ่ายชดเชยประกันรายได้ ด้านบอร์ดมันสำปะหลังไฟเขียวประกันรายได้กก.ละ 2.50 บาท

นายบุญชัย ศรีชัยยงพาณิชย์ นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลัง เผยถึงการที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง(นบมส.) มีมติเห็นชอบประกันรายได้มันสำปะหลังสด กิโลกรัม (กก.)ละ 2.50 บาท นั้น มีความเป็นไปได้ว่ารัฐอาจไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง

เนื่องจากปัจจุบันราคามันสำปะหลังสด กก.ละ2.50-2.60 บาท อีกทั้งผลผลิตน้อยกว่าความต้องการตลาดทำให้ราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตั้งราคาไว้  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลดูแลนอกเหนือจากการช่วยเหลือเกษตกรจากส่วนต่างของการประกันรายได้แล้ว คือ การดูแลไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าจนเกินไป 

     “ปีหน้าคาดว่า ปริมาณผลผลิตจะมีประมาณ 28 ล้านตัน แต่ความต้องการตลาด 35-40 ล้านตันก็ยังไม่พอกับความต้องการของตลาด ปัญหาหลักคือ การระบาดของโรคใบด่างที่ ภัยแล้ง สร้างความเสียหายให้กับผลผลิต”

ขณะนี้ปัญหาการระบาดของโรคใบด่างยังแก้ไม่ได้ ไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการป้องกันและแก้ปัญหา ที่ผ่านมารัฐบาลออกมาตรการชดเชยเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังไร่ละ 3,000 บาทโดยให้เกษตรกรทำลายมันสำปะหลังในไร่ที่ที่ติดโรคใบด่าง แต่เกษตรกรก็ไม่มั่นใจว่าจะได้รับเงินชดเชยเมื่อไร จึงไม่ทำลายผลผลิต

ดังนั้นอยากรัฐให้เข้ามาดูแลเกษตรกรในส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้ปัญหาการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีปริมาณที่สูง ตัวเลขที่รัฐบาลบอกเพียง 1 ล้านตัน แต่ความจริงคือลักลอบปริมาณ 5-6 ล้านตัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า นบมส. ได้เห็นชอบอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/2563 วงเงิน 9,671 ล้านบาท โดยจะประกันรายได้ผลผลิตหัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% ที่ราคาประกันที่ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน

โดยเกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2561 – 30 พ.ย. 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 540,000 ราย รัฐบาลจะโอนเงินงวดแรกในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 และโอนเงินครั้งสุดท้ายวันที่ 1 .พ.ค.2563 รวมทั้งมีการเก็บเกษตรกรที่ตกหล่นจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง