โปรดเกล้าฯ ให้ 3 อดีตข้าราชการในพระองค์ กลับเข้ารับราชการ

โปรดเกล้าฯ ให้ 3 อดีตข้าราชการในพระองค์ กลับเข้ารับราชการ
11 พฤศจิกายน 2562
13,762

โปรดเกล้าฯ ให้อดีตข้าราชการในพระองค์ กลับเข้ารับราชการ พร้อมพระราชทานคืนชั้นยศ-เครื่องราชฯ จำนวน 3 นาย

เมื่อวันที่ 11 ..62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ให้ข้าราชการในพระองค์ ใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้กลับเข้ารับราชการ พระราชทานยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตราให้ข้าราชการในพระองค์

ตามที่มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและไล่ออกจากราชการ และถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน ดังนี้

157347379816

157347380595

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง